Modulaire Cursus De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot gebruiksfase (I t/m XII)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. Casusonderwijs is een beproefde didactische methode, waar alle juristen mee opgeleid zijn. In deze cursus wordt deze methode nu ook postacademisch toegepast. Kennis wordt zo inzichtelijker en beklijft beter.

In deze cursus volgt u het ontwerp van de juridische vormgeving van een bouwproces en alle daarop volgende fasen van ontwerp van het bouwwerk tot en met de oplevering, afgesloten met een gang naar de rechter of de arbiter. Na afloop van de gehele cursus, maar ook na het volgen van een afzonderlijk dagdeel, bent u weer goed doordrongen van de juridische kaders en mogelijkheden en weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen goed afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:

Donderdag 29 september 2022 De contracteringsstrategie (I)
Donderdag 6 oktober 2022 De keus van de samenwerkingsvorm (II)
Donderdag 6 oktober 2022 De keus van het bouwcontractmodel (III)
Donderdag 13 oktober 2022 De ontwerpfase (IV)
Donderdag 13 oktober 2022 Back-to-back contracten bij neven- en onderaanneming (V)
Donderdag 3 november 2022 De verplichtingen van de aannemer (VI)
Donderdag 3 november 2022 Bouwtijd en vertraging (VII)
Donderdag 10 november 2022 De prijs van het werk (VIII)
Donderdag 10 november 2022 Betalingsverplichtingen: hoe, wanneer en hoeveel (IX)
Donderdag 17 november 2022 Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)
Donderdag 17 november 2022 Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)
Donderdag 24 november 2022 Geschillen voorkomen, oplossen en beslechten (XII)

Iedere bijeenkomst heeft zijn eigen programmatijden. Deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen 10% korting (is verwerkt in genoemde prijs).

Startdatum

Donderdag 29 september 2022

Einddatum

Donderdag 24 november 2022

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 4.302,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en DNR 2011 Toegelicht (2e druk, 2022)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 420,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

36

Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, ,

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

36

mr. E.W.J. (Edwin) van Dijk

Advocaat Construct Advocaten

mr. L.M. (Louisa) Engels

Advocaat Croon advocaten

mr. H.W. (Erik) Gierman

Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

mr. S.B. (Sanne) Groenwold

Advocaat Duet advocaten

ir. L.P.I.M. (Leon) Hombergen

Universitair Docent Bouworganisatievormen/contracting TU Delft en Senior Adviseur Innovatie en Markt Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)

mr. J.S.O. (Jørgen) den Houting

Advocaat / Partner Rozemond Advocaten

mr. A.F.J. (Arno) Jacobs

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. ir. M.B. (Michel) Klijn

Advocaat / Partner Houthoff

mr. L.H. (Lenneke) Muller

Advocaat Construct Advocaten

mr. S.M. (Susanne) van de Pest

Advocaat Van der Feltz Advocaten

mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten

Advocaat Habraken Rutten Advocaten

mr. F.R.A. (Frank) Schaaf

Advocaat Ekelmans Advocaten N.V.

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Construct Advocaten

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.
29
september
2022
 4.302,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en DNR 2011 Toegelicht (2e druk, 2022)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.