Studieochtend Informatieplichten bij geïntegreerde contracten

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Hot topic van dit moment is het onderwerp informatieplichten bij geïntegreerde contracten. Deze studieochtend gaat uitgebreid in op de verplichtingen van de opdrachtgever neergelegd in par. 3 UAV-GC 2005, de betekenis van art. 7 MBO, de verantwoordelijkheid voor de vraagspecificatie en andere door de opdrachtgever verstrekte gegevens en documenten, het zgn. noodzakelijkheidscriterium neergelegd in de UAV-GC 2005 en de concept UAV-GC, de risico’s voor bodemgesteldheid en art. 13 UAV-GC 2005 en de in de concept UAV-GC voorgestelde wijzigingen met betrekking tot deze artikelen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij recente discussies in de literatuur en bij de verschenen jurisprudentie (waaronder de Maassluisarresten) rond dit onderwerp.

Advocaten en juristen die in één dag op de hoogte gebracht willen worden van verschillende aspecten van geïntegreerde contracten, kunnen zich naast deze bijeenkomst ook aanmelden voor de Studiemiddag Beëindiging van geïntegreerde contracten die op dezelfde dag en locatie zal plaatsvinden.
Deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang, voor deze deelnemers is een lunch inbegrepen.
Ook de Studiemiddag UAV-GC 2005 en UAV-GC 202? die plaats zal vinden op 7 april 2022 is interessant in dit kader.

Startdatum

Donderdag 30 juni 2022

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.30 uur vervolg inleiding
12.30 - 12.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs) en gezondheidscheck. Zo ook op zakelijke evenementen.

Klik hieronder op de link van de betreffende locatie voor de voorwaarden per locatie.

Jaarbeurs MeetUp: https://www.jaarbeurs.nl/veilig
BCN Utrecht CS: https://www.bcn.nl/nieuws-categorie/voelde-u-ook-zon-afstand
La Vie Meeting Center: https://www.lavieutrecht.nl/meeting-hygienics/
Babylon Hotel Den Haag: https://www.edenhotels.nl/en/together-against-covid-19/

3

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Advocaten
30
juni
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.