Studiemiddag Geschillen voorkomen en alternatieve methoden van geschilbeslechting

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,6

Een bouwproject is in beginsel ten einde met de realisatie en oplevering van het bouwwerk. Maar juridische problemen kunnen partijen nog lang daarna bezighouden. Er zijn tal van methoden om te voorkomen dat een geschil zo escaleert dat de rechter of de arbiter erbij gehaald moet worden.

In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij methoden voor het voorkomen van conflicten en het oplossen van verschillen van inzicht, dan wel het beslechten van conflicten. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer zakelijke mediation, de zienswijze-methode toegelicht, de fast track-procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsook methoden die meer in de internationale praktijk worden gehanteerd en waarmee vergelijkbare doelen worden beoogd.

Startdatum

Dinsdag 21 november 2023

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.15 uur introductie en ‘Tour de Horizon’
14.15 - 14.45 uur geschillen voorkomen
14.45 – 15.00 uur pauze
15.00 - 16.30 uur alternatieve methoden van geschilbeslechting
16.30 - 17.00 uur Wrap up & Take aways

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

M. (Malcolm) Aalstein

Adviseur Markt  & Inkoop en Mediator

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.
21
november
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.