Studieochtend De ontwerpfase (IV) (onderdeel modulaire cursus)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,9

Vaak wordt bij de ontwerpfase alleen gedacht aan de rol van de architect en diens aansprakelijkheidsbeperkingen en strak vasthouden aan zijn auteursrecht. Dit doet de praktijk geen recht. De architect ontwerpt het bouwwerk, maar met zijn ontwerp alleen kan het nog niet gebouwd worden. Tal van andere adviseurs zijn nodig: denk aan de ontwerper van de constructie en de installaties. Maar daarmee zijn nog niet alle adviseurs die werken onder vigeur van de DNR 2011 in beeld, veelal worden ook projectmanagers, adviseurs die het BIM traject ontwikkelen en andersoortige adviseurs onder de DNR 2011 gecontracteerd. In deze bijeenkomst komt aan bod wie er allemaal een rol (kunnen) spelen in de ontwerpfase en wat hun verschillende betrokkenheid in juridisch opzicht betekent in de verschillende fasen van het bouwproject: ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de uitvoerende partijen en ten opzichte van de opdrachtgever. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: maakt het daarbij nog uit dat er gekozen is voor een bepaald bouwcontractmodel? En wat als een adviseur een dubbelrol heeft zowel aan de zijde van de opdrachtgever, alsook in de uitvoeringsfase aan de zijde van de aannemer?

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire Cursus De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot de gebruiksfase (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Startdatum

Donderdag 13 oktober 2022

Tijdstip

09.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 435,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal incl. DNR 2011 Toegelicht (2e druk, 2022)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding mr. A.M. Ubink over het adviseursrecht, in het bijzonder in de DNR, en over de diverse rollen van de adviseurs in het bouwproces en hun bijbehorende juridische positie, ten opzichte van hun opdrachtgever en onderling
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 105,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Construct Advocaten
13
oktober
2022
 435,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal incl. DNR 2011 Toegelicht (2e druk, 2022)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.