Studiemiddag De keus van de samenwerkingsvorm

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,4

Bij (de ontwikkeling van) bouwprojecten is van oudsher behoefte aan samenwerkingsverbanden. Sommige daarvan zijn geregeld in standaard modellen, andere vragen om een maatwerk aanpak. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op oude en nieuwe juridische varianten die gebruikt kunnen worden bij verschillende samenwerkingsvormen. Het gaat om contractuele modellen of om samenwerking in de vorm van rechtspersonen. Denk aan ontwikkelings- en bouwcombinaties, CV/BV constructies, ‘prebid’ en consortium overeenkomsten en allianties. Tijdens de bijeenkomst komen onder andere de volgende vragen aan de orde: wat zijn de voornaamste kenmerken van veelgebruikte samenwerkingsvormen, wat bepaalt de keuze van een samenwerkingsvorm en wat zijn de belangrijkste contractuele en vennootschapsrechtelijke regelingen?
Het kan ook mis lopen met een samenwerking. Dan moet er beëindigd worden en kan herstructurering van samenwerkingsverbanden aan de orde zijn. Ook is van belang te weten hoe en door wie rechten veilig te stellen zijn bij dreigende insolventie. Aan bod komt in dit verband: welke keus is er in beëindigings- en voortzettingsbedingen, afbouwgaranties, retentierecht en zekerheden en positie van derden, waaronder banken en garantstellers?

Wellicht is de Studieochtend over De contracteringsstrategie op deze dag ook interessant voor u. Voor deelnemers die beide bijeenkomsten volgen zal voor een lunch worden gezorgd.

Startdatum

Donderdag 12 oktober 2023

Tijdstip

13.30 - 16.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.
12
oktober
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.