Cursus Veranderend gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten, wetswijzigingen (III) (onderdeel modulaire cursus)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,9

In deze bijeenkomst wordt het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten, op- en aanbouw, de bestemming en het gebruik behandeld. Ook zal ingegaan worden op Airbnb.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire Cursus Appartementsrecht: actuele en verdiepende informatie (I t/m IV). In deze modulaire cursus (4 delen) worden alle aspecten van het appartementsrecht uitgelicht en toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. In de bijeenkomsten wordt voortdurend de link gelegd tussen de (aangepaste) regelingen en de huidige praktijk. De cursus is dan ook van belang voor een ieder die met VvE’s te maken heeft, want de gewijzigde regelingen hebben ook consequenties voor bestaande regelingen binnen VvE’s.

Startdatum

Donderdag 22 juni 2023

Tijdstip

12.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en juridisch medewerkers van gemeentelijke grondbedrijven en van woningcorporaties

Niveau

Basis

NOvA punten

4

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , ,

12.00 - 12.30 uur   ontvangst
12.30 - 14.30 uur   inleiding
14.30 - 14.45 uur   pauze
14.45 - 17.00 uur   vervolg inleiding

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. R.J.A.M. (Roy) Besselink

Advocaat Rijssenbeek Advocaten

mr. H.J.G. (Hubert) Braakhuis

Advocaat Rijssenbeek Advocaten
22
juni
2023
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.