Online Cursus Contractuele aspecten van data en digitalisering in de bouw

Online, real-time en interactief via chat
  • Nieuw

Tijdens deze online bijeenkomst wordt stilgestaan bij de samenwerkingsvormen waarin met BIM of op andere wijze digitaal kan worden gewerkt of data kan worden uitgewisseld. Ontwerpen, bouwen en onderhoud met behulp van BIM-modellen of andere vormen van digitalisering wordt immers steeds vaker toegepast. Dit gebeurt in de praktijk door ontwerpteams, geïntegreerd gecontracteerde teams of door in contractuele ketens samenwerkende ontwerpende en uitvoerende partijen. Steeds vaker ook wordt door opdrachtgevers gevraagd naar de levering van een BIM-model, BIM-data of naar datapakketten die gebruikt kunnen worden voor onderhoud en gebruik.

Er wordt tijdens deze bijeenkomst niet alleen in gegaan op de contractuele vormgeving van deze samenwerkingsvormen, er wordt tevens aandacht besteed aan de vormgeving van de BIM-component of data-vraag in de contractfase. Hierbij wordt stilgestaan bij thans beschikbare ILS-en, BIM protocollen en andere vormen van data afspraken. Daarnaast komen kort een aantal onderwerpen aan bod waarover partijen bij digitaal ontwerpen en bouwen afspraken zouden moeten of kunnen maken.

Het Handboek juridische aspecten van werken met BIM behoort tot het studiemateriaal, is bij de cursusprijs inbegrepen en wordt (bij tijdige inschrijving) vooraf toegestuurd.

Tijdens deze bijeenkomst is ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Startdatum

Maandag 18 december 2023

Tijdstip

13.00 - 15.15 uur

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 300,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en Handboek Juridische aspecten van werken met BIM
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

NOvA punten

2

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 14.00 uur inleiding
14.00 - 14.10 uur pauze
14.10 - 15.15 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft
18
december
2023
 300,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en Handboek Juridische aspecten van werken met BIM

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.