Congres Het vormgeven van samenwerking in het bouw- en aanbestedingsrecht

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Op 22 september 2021 vond een congres plaats over de toekomst van het Nederlandse bouwcontractenrecht. Het doel van dat congres was na te gaan of en in hoeverre de huidige juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw nog voldoende voorzien in de behoeften van deze tijd. Tijdens het congres werd aan de hand van een aantal thema’s, samenwerking, risico(ver)deling en prijsvorming, een blik op de toekomst geworpen. Het congres werd afgesloten met de vraag: hoe nu verder? Het Instituut voor Bouwrecht poogt die vraag te beantwoorden aan de hand van een verdere uitwerking van de thema’s die op 22 september 2021 aan de orde kwamen.

Het eerste thema dat aan een nadere beschouwing zal worden onderworpen is het thema samenwerking. Guiding Principles en relationeel contracteren worden in deze bijeenkomst verder uitgewerkt en er wordt op zoek gegaan naar concretisering van samenwerking in zowel de huidige als de toekomstige juridisch-administratieve kaders.

Startdatum

Vrijdag 1 april 2022

Tijdstip

09.00 - 17.30 uur

Dagdelen

2

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en netwerkborrel
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

75

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

7

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

08.30 - 09.00 uur ontvangst
09.00 - 09.15 uur opening prof. mr. dr. E.M. Bruggeman
09.15 - 10.00 uur inleiding M. Aalstein/mr. A.G.J. van Wassenaer over op zoek naar Guiding Principles die betere samenwerking stimuleren in de aanbestedings- en contractfase
10.00 - 10.45 uur inleiding mr. F.M. Rasenberg over of het aanbestedingsrecht ruimte biedt voor samenwerking?
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 11.30 uur discussie
11.30 - 12.15 uur inleiding mr. A.M.B. Chao over collaborative contracteren en Fidic
12.15 - 13.00 uur inleiding mr. A.A. Boot over een voorbeeld van een alliantie en principles en samenwerking en risicodeling etc.
13.00 - 14.00 uur pauze
14.00 - 14.30 uur discussie
14.30 - 15.15 uur inleiding drs. J. van de Rijt over Vested
15.15 - 16.00 uur inleiding ir. P.G.A. de Bruijn over NEC en samenwerking en principles a.d.h.v. een casus
16.00 - 16.15 uur pauze
16.15 - 17.30 uur discussie, conclusies/stellingen o.l.v. prof. mr. dr. E.M. Bruggeman/prof. mr. C.E.C. Jansen
17.30 - 18.30 uur netwerkborrel

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs) en gezondheidscheck. Zo ook op zakelijke evenementen.

Klik hieronder op de link van de betreffende locatie voor de voorwaarden per locatie.

Jaarbeurs MeetUp: https://www.jaarbeurs.nl/veilig
BCN Utrecht CS: https://www.bcn.nl/nieuws-categorie/voelde-u-ook-zon-afstand
La Vie Meeting Center: https://www.lavieutrecht.nl/meeting-hygienics/
Babylon Hotel Den Haag: https://www.edenhotels.nl/en/together-against-covid-19/

7

M. (Malcolm) Aalstein

Sr. Strategisch adviseur Ingenieursbureau Amsterdam

mr. A.A. (Alexandra) Boot

Advocaat / Partner Boot Advocaten

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

ir. P.G.A. (Pieter) de Bruijn

Sr. Contract Manager Ballast Nedam International Projects B.V.

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat / Partner Bird & Bird (Netherlands) LLP

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam

mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg

Advocaat AT Lawyers

drs. J. van de Rijt

Adviseur Prowez en trainer en Schrijver op het gebied van Relationele Contracten

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.
1
april
2022
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en netwerkborrel

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.