Koop onroerende zaken – Actualiteiten

Online cursus
  • Te volgen waar je maar wilt
  • Te volgen wanneer je maar wilt
  • Te volgen in eigen tempo
  • Compact en to the point
  • Praktijkgericht

Bij de verkoop van bestaand onroerend goed is de vraag relevant of het verkochte aan de overeenkomst voldoet. Voldoet het geleverde wel aan de conformiteitseis? Welke rol speelt de makelaar hierbij? En wat is de betekenis van een ouderdomsclausule in de akte? Deze en meer onderwerpen worden tijdens dit ‘to the point’college behandeld door uw docent, mr. J.J. (Jaap) Dammingh.

Na het volgen van deze online cursus van circa 1 uur bent u op de hoogte van:

  • actuele rechtspraak van de Hoge Raad over non-conformiteit;
  • actuele rechtspraak van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de verkopend makelaar;
  • recente rechtspraak over de bewijslastverdeling bij non-conformiteit;
  • de betekenis van een ouderdomsclausule;
  • de gevolgen van een ‘onverwachte’ publiekrechtelijke bestemming.
Locatie

Online cursus

Prijs
 105,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
NOvA punten

1

Soort

Online cursussen

Niveau

Basis

Rechtsgebieden
1

mr. J.J. (Jaap) Dammingh

Universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen
online
cursus
 105,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.