VBR Jaarvergadering: Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw – VOLGEBOEKT

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

Vertraging in de oplevering van een bouwproject leidt tot één van de meest voorkomende en lastigste discussies tussen aannemer en opdrachtgever. Een centraal thema in die discussies is de relatie tussen de vertragingsoorzaken en het kritieke pad van de planning. Welke vertragingsoorzaken hebben zich feitelijk voorgedaan, hoe raken deze aan het kritieke pad van de planning en in hoeverre hebben zij daadwerkelijk vertraging veroorzaakt op dat kritieke pad, en vervolgens geresulteerd in een latere oplevering? Deze vraag laat zich met name lastig beantwoorden indien sprake is van samenloop van vertragingsoorzaken. In het Verenigd Koninkrijk wordt al bijna 20 jaar gebruik gemaakt van het zogeheten Delay and Disruption Protocol van de Society of Construction Law (de Engelse Vereniging voor Bouwrecht). Kunnen wij daar in Nederland lessen uit trekken?

Een andere discussie, die ook raakvlakken heeft met vertraging, gaat over inefficiëntie in de bouw en de daarmee samenhangende schade. Wat is inefficiëntie precies? Hoe kan men dat meten, is dat überhaupt meetbaar? En als daarvan sprake is, hoe kan de schade door inefficiëntie dan worden berekend? Bestaan daar methoden voor en kunnen deze in Nederland worden toegepast? Zijn er ook alternatieve berekeningswijzen? En hoe gaat de bouw in ons land om met inefficiëntie? Is dat meetbaar of inzichtelijk te maken?

Het VBR preadvies van dit jaar zal in het teken staan van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie. Mr. J.W.A. Meesters (DLA Piper) en mr. A.F.J. Jacobs (Rozemond Advocaten) gaan in het preadvies de diepte in over deze thema’s met als doel de bouwpraktijk handvatten te geven hoe hiermee om te gaan. Op hun gedachtevorming – zoals neergelegd in het preadvies – zal worden gereflecteerd door een panel van deskundigen. Het programma zal deels in het Engels zijn.

Het maximale aantal deelnemers is op dit moment gehaald. U wordt automatisch op de wachtlijst geplaatst nadat u de aanmelding via dit formulier heeft afgerond.

Startdatum

Donderdag 8 december 2022

Tijdstip

12.00 - 16.30 uur

Locatie

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht

Aantal deelnemers

150

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

(onder voorbehoud)

11.30 - 12.00 uur Ontvangst
12.00 - 12.20 uur Algemene Ledenvergadering VBR
12.20 - 13.00 uur Lunchpauze
13.00 - 13.20 uur Jaarrede door de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht
13.20 - 14.00 uur Toelichting op preadviezen door preadviseurs
14.00 - 14.15 uur Pauze
14.15 - 15.15 uur Reflectie op de preadviezen door panel
15.15 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.30 uur Discussie met panel en deelnemers
16.30 uur borrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot donderdag 1 december 2022 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 45,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

P. (Paul) Giles

Head of Construction and Engineering Disputes practice DLA Piper UK

mr. A.F.J. (Arno) Jacobs

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. J.W.A. (Janet) Meesters

Advocaat DLA Piper Nederland N.V.
8
december
2022
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.