VBR Jaarvergadering: De woningbouwopgave gestuurd

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

Het aanhoudende woningtekort in Nederland heeft de landelijke politiek in beweging gebracht. Zo is de nationale ruimtelijke ordening terug van weggeweest. Ook gaat het Rijk de regie op de volkshuisvesting hernemen. Er zijn ambitieuze doelstellingen: tot en met 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Daarvan moet tenminste twee derde uit betaalbare huur- en koopwoningen bestaan. Ontwikkelaars en marktpartijen, maar ook gemeenten, provincies en woningcorporaties staan hiermee voor een opgave van formaat.

De sturing van de woningbouwopgave valt in drie aspecten uiteen. In de eerste plaats stelt de bouwopgave hoge eisen aan de gemeentelijke regie bij gebiedsontwikkeling. Betaalbare woningprogramma’s moeten worden gerijmd met een sluitende grondexploitatie. Hoe kunnen gemeenten ruimtelijke sturing combineren met publiek- en privaatrechtelijke instrumenten ter verwerving van gronden en bekostiging van gebiedsontwikkelingen? Hoe worden doelen gerealiseerd als marktpartijen gronden bezitten en ontwikkelen? In de tweede plaats ontsnappen ook de woningcorporaties niet aan de nationale regieplannen. Richten zij zich als private onderneming op een eigen belang, of gaan zij in toenemende mate een uitvoerende functie vervullen? Ten derde gaan de interbestuurlijke verhoudingen een nieuw tijdperk in. Het Rijk schakelt na een lange periode van teruggetrokken beleid over naar een actieve bemoeienis met woningbouw en ruimtelijke ordening. Welke betekenis gaat het publiekrechtelijke sturingsinstrumentarium hierbij vervullen?

Het VBR preadvies van dit jaar gaat in op elk van deze aspecten. Preadviseurs Arjan Bregman (hoogleraar Bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen), Kars de Graaf (hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen), Constantijn Hageman (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Eelkje van de Kuilen (AKD) gaan in op de vernieuwingen die de gestuurde woningbouwopgave met zich meebrengt. Hiermee is de bouwrechtprofessional goed voorbereid op de juridische uitdagingen die de bouwpraktijk de komende jaren te wachten staat.

De volgende panelleden zullen o.l.v. mr. Arjen de Snoo de preadviezen reflecteren op de preadviezen:

  • Rob Rotscheid (bestuursvoorzitter Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
  • Coen van Rooyen (algemeen directeur WoningBouwersNL)
  • Merel Copier (advocaat bij Hekkelman Advocaten te Nijmegen)
Startdatum

Vrijdag 8 december 2023

Tijdstip

11.30 - 16.30 uur

Locatie

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht

Aantal deelnemers

150

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

11:30 - 12:00 Ontvangst met koffie
12:00 - 12:20 Algemene Ledenvergadering VBR
12:20 - 12:50 Lunchpauze
12:50 - 13:10 Jaarrede voorzitter
13:10 - 14:20 Toelichting op de 3 preadviezen
14:20 - 14:50 Pauze
14:50 - 15:35 Reflectie op preadviezen door panel en begin discussie met zaal
15:35 - 16:10 Discussie met zaal
16:10 - 16:30 Afsluiting en uitreiking scriptieprijs
16:30 Aanvang borrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot donderdag 1 december 2023 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 50,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

8
december
2023
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.