Studiemiddag Insolventierecht en retentierecht in de bouwpraktijk

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 8,3

Faillissementen van aannemers, onderaannemers en leveranciers zijn dagelijks aan de orde. Voor de bouwrechtjurist zaak om de kennis over dit onderwerp up-to-date te houden. In deze bijeenkomst komt aan bod hoe belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de afwikkeling van een faillissement en hoe ze de schade zo veel mogelijk kunnen beperken.
Deze bijeenkomst start met een korte introductie van het insolventierecht. Er wordt ingegaan hoe om te gaan met lopende procedure met een gefailleerde procespartij en de gevolgen van de afkoelingsperiode voor stakeholders, er worden enkele praktische aspecten toegelicht die spelen bij faillissementen met bouwondernemers, onderaannemers of leveranciers. Ook wordt aandacht besteed aan de juridische gevolgen van faillissementen op lopende overeenkomsten als aannemingsovereenkomsten en huurovereenkomsten. Tot slot wordt ingegaan op faillissementen bij projectmatige nieuwbouw voor consumenten, een onderwerp dat de afgelopen maanden al een aantal maal de actualiteit heeft gehaald. Hierbij zal worden ingegaan op de rol van een waarborgende instelling bij faillissement en de rechten en positie van de consument, aannemer en onderaannemer bij faillissement. Daarbij komt vanzelfsprekend ook de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aan de orde.

Het tweede onderwerp wat aanbod komt is het retentierecht in de bouw. Wat houdt het retentierecht in? Wanneer en hoe kan het worden uitgeoefend? Wie kan het retentierecht uitoefenen en welke gevolgen heeft het voor zowel de schuldenaar als de overige betrokkenen op het werk? Ten slotte wordt aandacht besteed aan uitoefenen van het retentierecht tijdens faillissement.

Startdatum

Dinsdag 29 november 2022

Einddatum

Dinsdag 29 november 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur    ontvangst
13.30 - 15.05 uur    inleiding mr. A.D. van Dalen over insolventierecht
15.05 - 15.25 uur    pauze
15.25 - 17.00 uur    inleiding mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland over retentierecht

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur

mr. A.D. (Diederick) van Dalen

Advocaat De Advocaten van Van Riet B.V.
29
november
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.