Online Studiemiddag Onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden

Online, real-time en interactief
  • Waardering 7,8

Sinds enige tijd heeft de bouw te maken met prijsinstabiliteit van verschillende bouwmaterialen, brandstoffen en energieprijzen. Die prijsinstabiliteit kan zorgen voor discussies tussen opdrachtgevers en aannemers, onder andere over de vraag; voor wiens rekening komen (excessieve) prijsstijgingen?

In de wet en algemene voorwaarden staan verschillende bepalingen waar de aannemer in geval van dergelijke prijsstijgingen een beroep op kan doen. Tijdens deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij de onderlinge verhoudingen tussen deze bepalingen, de materiële en formele vereisten waaraan een beroep op die bepalingen moet voldoen, en enkele aanbestedingsrechtelijke aspecten van de prijsstijgingenproblematiek.

Mocht u liever deze bijeenkomst fysiek willen volgen dan kan dit op 13 juni 2023! Klik hier om naar die bijeenkomst te gaan.

Startdatum

Woensdag 2 november 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en boekje Kostenverhogend of onvoorzien (ad € 15,50)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 14.30 uur inleiding mr. T.L. de Leeuwe
14.30 - 15.30 uur inleiding mr. ing. J. Springelkamp
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur inleiding mr. S.B. Groenwold
16.45 - 17.00 uur afsluiting, vragen en discussie

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
3

mr. S.B. (Sanne) Groenwold

Advocaat Duet advocaten

mr. T.L. (Thomas) de Leeuwe

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. ing. J. (Jaap) Springelkamp

Contractmanager Heijmans Nederland B.V.
2
november
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en boekje Kostenverhogend of onvoorzien (ad € 15,50)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.