Studiedag IE-rechten in het bouwrecht

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Nieuw

De bouwsector wordt gezien als een traditionele sector, maar de sector staat voor grote veranderingen en zal als gevolg daarvan de komende jaren in rap tempo moeten moderniseren en innoveren. Ontwikkelingen als de energietransitie, verduurzaming, het gebruik van circulaire materialen, het ontwikkelen van nieuwe materialen en bouwtechnieken, de grote woningbouwopgave, de steeds verdergaande digitalisering, het gebruik van Building Information Modelling (BIM) en het genereren, delen en hergebruiken van data en het gebruik van digital twins, zorgen ervoor dat het bouwen en (daarmee) het bouwrecht verandert.
Deze ontwikkelingen roepen niet alleen de reeds bekende en meer traditionele vragen op met betrekking tot ons bouwcontractenrecht en aanbestedingsrecht, maar ook vragen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht.

Dit is een introductie van de IBR publicatie met als titel ‘Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het bouwrecht‘. Door de verregaande veranderingen in het bouwen, verandert ook het bouwrecht.
Naast de meer klassieke intellectuele eigendomsrechten in het bouwrecht, zoals het auteursrecht van de architect, worden steeds vaker andere onderdelen van het IE-recht relevant voor de bouwrechtjurist. Zo zullen bouwrechtjuristen door de toegenomen vraag naar innovatie, steeds vaker met octrooirechten te maken krijgen en zorgt digitalisering in de bouw en de behoefte aan het verzamelen en uitwisselen van data, voor een groter belang van kennis van het databankrecht.
Voor het Instituut voor Bouwrecht waren deze nieuwe ontwikkelingen de aanleiding de IE-rechten in de bouw voor de bouwrechtjurist in kaart te brengen en met behulp van een aantal gespecialiseerde auteurs een nieuwe publicatie het licht te doen laten zien.

Tijdens deze bijeenkomst zal een groot aantal in het boek beschreven onderwerpen besproken worden.

Startdatum

Vrijdag 2 december 2022

Tijdstip

9.30 - 15.30 uur

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 620,00excl. BTW incl. boek Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het bouwrecht
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

40

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

5

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

09.00 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 10.15 uur inleiding prof. mr. dr. E.M. Bruggeman en mr. N. van Wijk-van Gilst over de (veranderende) rol van IE-rechten in het bouwrecht
10.15 - 11.00 uur inleiding prof. mr. dr. S. van Gulijk over het auteursrecht in het Bouwrecht
11.00 - 12.00 uur inleiding prof. mr. dr. S. van Gulijk over de DNR, UAV en UAV-GC en IE-rechten
12.00 - 13.00 uur lunch
13.00 - 14.00 uur inleiding over mr. T.E. Hovius en mr. dr. J. Wieland over aanbesteding en IE-rechten
14.00 - 15.00 uur inleiding prof. mr. dr. E.M. Bruggeman over data en IE-rechten
15.00 - 15.30 uur afsluiting, vragen/discussie

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

5

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

prof. mr. dr. S. (Stéphanie) van Gulijk

Hoogleraar privaatrecht Tilburg University

mr. T.E. (Taco) Hovius

Advocaat Stijl Advocaten

mr. dr. J. (Jaap) Wieland

Advocaat Stijl Advocaten

mr. N. (Natasja) van Wijk-van Gilst

Wetenschappelijk medewerker en Redacteur Instituut voor Bouwrecht
2
december
2022
 620,00excl. BTW incl. boek Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het bouwrecht

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.