Studiemiddag Beëindigen van geïntegreerde contracten

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

In de praktijk blijken opzegging en ontbinding van geïntegreerde contracten complexe puzzels die voor veel hoofdbrekens zorgen. Ontbinding en opzegging zijn allebei vormen van beëindiging van de Overeenkomst. Ontbinding is een beëindigingswijze waarvan gebruik gemaakt kan worden indien er sprake is van een tekortkoming van de wederpartij. Bij opzegging beëindigt een partij eenzijdig de opdracht zonder dat de opzeggende partij daaraan een specifieke reden ten grondslag legt. In § 16 is de ontbindingsbevoegdheid van de Opdrachtnemer geregeld en de opzeggingsbevoegdheid van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever wil ontbinden, dient hij gebruik te maken van de wettelijke regeling in artikel 6:265 BW. Gedurende deze studiemiddag wordt ingegaan op de juridische aspecten met betrekking tot opzegging of ontbinding van geïntegreerde contracten en worden door twee ervaren docenten diepgravende juridische analyses gegeven maar tevens praktische handvatten geboden om goed voorbereid vragen rond de beëindiging van geïntegreerde contracten het hoofd te kunnen bieden.

Advocaten en juristen die in één dag op de hoogte gebracht willen worden van verschillende aspecten van geïntegreerde contracten, kunnen zich naast deze bijeenkomst ook aanmelden voor de Studieochtend Informatieplichten bij geïntegreerde contracten die op dezelfde dag en locatie zal plaatsvinden.
Deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang, voor deze deelnemers is een lunch inbegrepen.
Ook de Studiemiddag UAV-GC 2005 en UAV-GC 202? die plaats zal vinden op 7 april 2022 is interessant in dit kader.

Startdatum

Donderdag 30 juni 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 415,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal incl. Jurisprudentiebundel UAV-GC 2005 (Editie 2021)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur vervolg inleiding
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs) en gezondheidscheck. Zo ook op zakelijke evenementen.

Klik hieronder op de link van de betreffende locatie voor de voorwaarden per locatie.

Jaarbeurs MeetUp: https://www.jaarbeurs.nl/veilig
BCN Utrecht CS: https://www.bcn.nl/nieuws-categorie/voelde-u-ook-zon-afstand
La Vie Meeting Center: https://www.lavieutrecht.nl/meeting-hygienics/
Babylon Hotel Den Haag: https://www.edenhotels.nl/en/together-against-covid-19/

3

mr. L.C (Leendert) van den Berg

Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

mr. ir. M.B. (Michel) Klijn

Advocaat / Partner Houthoff
30
juni
2022
 415,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal incl. Jurisprudentiebundel UAV-GC 2005 (Editie 2021)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.