Modulaire Cursus Appartementsrecht: actuele en verdiepende informatie (I t/m IV)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,2

Het appartementsrecht biedt eigenaren van onroerend goed vele mogelijkheden om flexibel met eigendom om te gaan. Appartementsrecht gaat niet alleen over appartementsrechten ten behoeve van woningbouw, maar ook om rechten ten behoeve van tal van andere economische doeleinden. Het appartementsrecht is ook in beweging, er verschijnt veel jurisprudentie over en daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen als de wijziging van het Modelreglement (ook van belang voor bestaande reglementen!) en de Wet Verbetering Functioneren VvE’s. Kennis van het appartementsrecht vereist ook kennis van het relevante goederen- en verenigingsrecht. Voorts is kennis vereist van het procesrecht, want procederen omtrent appartementsrecht heeft zijn eigen eigenaardigheden. Al deze onderwerpen worden, aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, uitgelicht en toegelicht door docenten die allen hun sporen in de praktijk en/of de wetenschap hebben verdiend.

In deze modulaire cursus (4 delen) wordt u door dit omvangrijke rechtsgebied geleid en zal voortdurend de link worden gelegd tussen de (aangepaste) regelingen en de huidige praktijk. De cursus is dan ook van belang voor een ieder die met VvE’s te maken heeft, want de gewijzigde regelingen hebben ook consequenties voor bestaande regelingen binnen VvE’s.

De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:

Donderdag 8 juni 2023 Inleiding in het appartementsrecht (I)
Donderdag 15 juni 2023 De praktijk van het appartementsrecht en gemengde complexen (II)
Donderdag 22 juni 2023 Veranderend gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten, wetswijzigingen (III)
Donderdag 29 juni 2023 Naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht (IV)

Deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen 10% korting (is verwerkt in genoemde prijs).

Startdatum

Donderdag 8 juni 2023

Einddatum

Donderdag 29 juni 2023

Tijdstip

12.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 1.530,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 140,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en juridisch medewerkers van gemeentelijke grondbedrijven en van woningcorporaties

Niveau

Basis

NOvA punten

16

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , ,

12.00 - 12.30 uur ontvangst
12.30 - 14.30 uur inleiding 
14.30 - 14.45 uur pauze
14.45 - 17.00 uur inleiding 

Dag I Donderdag 8 juni 2023
Cursus Inleiding in het appartementsrecht
Deze bijeenkomst begint met een algemene inleiding, waarna in het eerste deel de zakenrechtelijke vormgeving van gebiedsontwikkeling, de rol van het appartementsrecht, overdracht en bezwaring, opheffing van de splitsing bij aflopende erfpacht, splitsing van erfpacht, splitsen van de blooteigendom zullen worden behandeld.
Daarna zal er verder worden ingegaan op de inhoud van een splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement, de organen van de VvE: de vergadering van eigenaars, bestuur, voorzitter, commissies, besluitvorming.
Datum: Donderdag 8 juni 2023
Inleider(s): mr. H.J.G. (Hubert) Braakhuis, Advocaat Rijssenbeek Advocaten en mr. P.D. (Pieter) Schut, Notaris KienhuisHoving Advocaten en Notarissen N.V.

Dag II Donderdag 15 juni 2023
Cursus De praktijk van het appartementsrecht en gemengde complexen
In deze bijeenkomst wordt de Wet verbetering functioneren VvE’s behandeld en de wijziging Modelreglement 2017, groot onderhoud en energiebesparende maatregelen. Daarna zal er verder worden ingegaan op de positie van de grooteigenaar, volmacht, gebruik/misbruik van meerderheidsmacht en huurders in de VvE.
Inleider(s): Docent: mr. R.P.M. (Richard) de Laat, Advocaat De Advocaten van Van Riet B.V. en Hoofdredacteur VvERecht.nl en mr. C. (Claudia) Siewers, Directeur-bestuurder Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland / Promovenda Open Universiteit

Dag III Donderdag 22 juni 2023
Cursus Veranderend gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten, wetswijzigingen
Inleider(s): mr. R.J.A.M. (Roy) Besselink, Advocaat Rijssenbeek Advocaten en mr. H.J.G. (Hubert) Braakhuis, Advocaat Rijssenbeek Advocaten

Dag IV Donderdag 29 juni 2023
Cursus Naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht (IV) (onderdeel modulaire cursus)
Wat is de juiste grondslag van een vordering? In deze bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld: soorten procedures; dagvaarding of verzoekschrift/samenloop; hoger beroep en valkuilen; onderscheid VvE recht (Boek 2 BW) en goederenrecht (Boek 5 BW) met het oog op procedurele kwesties; nietigheid, vernietigbaarheid, vervangende machtiging, betalingsverplichtingen en opschorting, aansprakelijkheid van de notaris.
Inleider(s): mr. R.P.M. (Richard) de Laat, Advocaat De Advocaten van Van Riet B.V. en Hoofdredacteur VvERecht.nl

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

16

mr. R.J.A.M. (Roy) Besselink

Advocaat Rijssenbeek Advocaten

mr. H.J.G. (Hubert) Braakhuis

Advocaat Rijssenbeek Advocaten

mr. R.P.M. (Richard) de Laat

Advocaat De Advocaten van Van Riet B.V. en Hoofdredacteur VvERecht.nl

mr. P.D. (Pieter) Schut

Notaris KienhuisHoving Advocaten en Notarissen N.V.

mr. dr. C. (Claudia) Siewers

Directeur-bestuurder Visitatiestichting Woningcorporaties /Expert appartementsrecht
8
juni
2023
 1.530,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.