Online 1e VBR Seminar: De koop-/aannemingsovereenkomst bij transformatieprojecten, problemen en oplossingen

Online, real-time en interactief via chat

De transformatie van bestaande bebouwing – bijvoorbeeld kantoren of fabriekspanden – naar appartementencomplexen met woningen, is aan de orde van de dag. Verschillende vraagstukken rondom de structurering van zulke projecten, staan centraal tijdens dit seminar. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de civielrechtelijke structurering: de koop-/aannemingsovereenkomsten die bij herbestemmingen worden toegepast. Ook bij transformatieprojecten is gebruikelijk dat de koper enerzijds een verbintenis aangaat met de eigenaar van de onroerende zaak en anderzijds een overeenkomst sluit met de aannemer die de woningen realiseert. In ‘green-field’ projecten levert die structurering doorgaans weinig problemen op omdat alle variabelen en risico’s goed in kaart kunnen worden gebracht en contractueel kunnen worden toebedeeld. In ‘brown-field’ projecten, waarbij in bestaande bebouwing appartementen gerealiseerd worden, kan de koop-/aannemingsovereenkomst echter problematischer zijn. Welke problemen rijzen bij de toepassing van de traditionele koop-/aannemingsovereenkomst in een herbestemmingssituatie en wat zijn daarvoor de oplossingen? In het verlengde daarvan wordt stilgestaan bij de rol van de VvE bij het geldend maken van aanspraken uit de koop-/aannemingsovereenkomst. De VvE is bevoegd de gezamenlijke eigenaren te vertegenwoordigen, maar tot welke gebreken strekt dat zich wel en niet uit? Tot slot wordt een inkijkje gegeven in de fiscale structurering van transformatieprojecten, bijvoorbeeld als in de nieuwbouw zowel woningen als bedrijfsruimten zijn voorzien.

 

Startdatum

Donderdag 25 maart 2021

Tijdstip

13.30 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Juristen werkzaam bij de overheid | Bedrijfsjuristen | Juridische professionals

Niveau

Verdieping

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

13.30 - 13.40 uur Opening door voorzitter
13.40 - 14.25 uur Inleiding mr. L.C. van den Berg
14.25 - 15.10 uur Inleiding prof. mr. F.J. Vonck
15.10 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.15 uur Inleiding mr. Y. van der Tempel
16.15 - 16.30 uur Afsluiting voorzitter

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de VBR (Vereniging voor Bouwrecht).

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

mr. L.C (Leendert) van den Berg

Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

prof. mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Hoogleraar notarieel goederenrecht VU en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

mr. Y. (Ynze) van der Tempel

Belastingadviseur bij Loyens & Loeff te Rotterdam
25
maart
2021
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.