Modulaire Verdiepingscursus in het aanbestedingsrecht (I t/m IV) – 2018

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  • Erkend certificaat
  • Waardering 8.0

Deze verdiepingscursus bestaat uit vier dagdelen waarin het aanbestedingsrecht uit de doeken wordt gedaan. Daarbij worden twee doelen nagestreefd: u krijgt een overzicht van verschillende onderwerpen aangeboden en u wordt op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen/rechtspraak. Waar dat relevant is, zal aandacht worden besteed aan Europese ontwikkelingen.
Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het aanbestedingsrecht. De dagdelen kunnen elk afzonderlijk gevolgd worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Dagdeel: Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en motiveringsplicht (I)
In dit dagdeel worden het begrip aanbestedende dienst en de uitzonderingen op de aanbestedingsplicht belicht en voorts wordt aandacht besteed aan de motivering van de gunningsbeslissing. In dat kader komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: (quasi) in house aanbesteden, strategische/manipulatieve of abnormale lage inschrijving, beoordelen en het motiveren van de gunningsbeslissing, marginale/volle toets en het intrekken van een aanbestedingsprocedure.

Dagdeel: De voorbereiding van de aanbesteding en de inschrijving (II)
In dit dagdeel wordt de voorbereiding van de aanbesteding bekeken vanuit het perspectief van de aanbestedende dienst en van een inschrijver. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de toepassing van uitsluitingsgronden, de formulering van geschiktheidseisen en selectie- en gunningscriteria. Welke fouten worden daarbij veel gemaakt? En wat is de betekenis van de Gids Proportionaliteit?

Dagdeel: Bijzondere aanbestedingsrecht procedures (III)
In dit dagdeel wordt uitvoerig ingegaan op een aantal bijzondere Europese aanbestedingsprocedures, te weten het innovatiepartnerschap, de mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentiegerichte dialoog. Centraal daarbij staat het begrip innovatie en het aanbesteden van innovatieve oplossingen. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: het verloop van de bijzondere procedures, de mogelijkheid van onderhandeling en praktische tips & tricks voor een geslaagde toepassing.

Dagdeel: Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht (IV)
De rechtsbescherming blijft een punt van aandacht voor iedere aanbestedingsrecht jurist. In dit dagdeel komen in ieder geval de eigenaardigheden van de verschillende vormen van rechtsbescherming aan bod (kort geding, hoger beroep, bodemprocedure en de Commissie van Aanbestedingsexperts). Aan de hand van praktische (praktijk)voorbeelden wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan interventie, het recht op processtukken, de procesgang, ondeelbaarheid rechtsverhouding, het risico op niet-ontvankelijkheid, de mogelijkheden tot ingrijpen in een gesloten overeenkomst en de (on)mogelijkheden bij een wezenlijke wijziging van een opdracht.

Startdatum

Donderdag 6 juni 2019

Einddatum

Donderdag 20 juni 2019

Tijdstip

9.15 - 17.00 uur

Dagdelen

4

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 1.325,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

NOvA punten

12

Rechtsgebieden

Dagdeel I op 6 juni 2019 en dagdeel III op 20 juni 2019
08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.50 uur inleiding
10.50 - 11.10 uur pauze
11.10 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

12.45 - 13.30 uur lunch voor deelnemers aan beide dagdelen

Dagdeel II op 6 juni 2019 en dagdeel IV op 20 juni 2019
13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

12

mr. E.J.M. (Eline) Brenders

Advocaat CMS Nederland

mr. P.F.C. (Petra) Heemskerk

Advocaat CMS Nederland

mr. M.R. (Maaike) Küthe

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg

Advocaat AT Lawyers

mr. S.G. (Simon) Tichelaar

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
6
juni
2019
 1.325,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.