VBR/VBR-A/VJOJ Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht 2020 (VOLGEBOEKT)

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag
  • Wegens succes herhaald
  • Zowel publiek- als privaatrechtelijke onderwerpen
  • Ideaal om te netwerken

Bericht betreffende het doorgaan van de Actualiteitendag als gevolg van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus. Vooralsnog gaat de Actualiteitendag gewoon door. Mochten wij van het RIVM berichten ontvangen dat bijeenkomsten van deze schaal ontraden worden, zullen wij hierover in contact treden met de besturen van de organiserende verenigingen en naar bevind van zaken handelen. Houdt deze pagina dus in de gaten.

Het maximale aantal deelnemers is op dit moment gehaald. U wordt automatisch op de wachtlijst geplaatst nadat u de aanmelding via dit formulier heeft afgerond.

 

Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de rechtsspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) de handen wederom ineen geslagen door een Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht op woensdag 4 maart 2020 in The Hague Conference Centre (New Babylon) in Den Haag te organiseren. Tijdens deze dag wordt u helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw vakgenoten te spreken en te netwerken.

Uw dagvoorzitter is ook deze editie weer Jaap Hoekstra, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hij is betrokken (geweest) bij alle drie de verenigingen.

Startdatum

Woensdag 4 maart 2020

Dagdelen

2

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur, Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren en Notarissen

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

250

Rechtsgebieden

09:00 - 09:30 uur   Ontvangst met koffie
09:30 - 09:40 uur   Opening dagvoorzitter (Jaap Hoekstra)
09:40 - 10:00 uur   Omgevingswet (Marloes Brans)
10:00 - 10:20 uur   Actuele ontwikkelingen UAV en UAV-GC (Liesbeth Haverkort)
10:20 - 10:40 uur   Ruimtelijke ordening (Rogier Kegge)
10:40 - 11:00 uur   Verduurzaming van appartementencomplexen (Mechteld van der Vleuten)

11:00 - 11:20 uur   Pauze

11:20 - 11:40 uur   Bouwarbitrage / Fast Track Arbitrage (Serge Schuurman)
11:40 - 12:00 uur   Fiscaliteit in de projectontwikkeling (Arianne Bonthuis)
12:00 - 12:20 uur   Milieurecht in het bijzonder PFAS (Jaap Lameijer)
12:20 - 12:40 uur   Delay and disruption richtlijn / Vertragingen en verstoringen in het (uitvoerend) bouwproces (Leonie Mundt)

12:40 - 13:40 uur   Lunch

13:40 - 14:00 uur   Aanbesteding (Jildau Yilmaz)
14:00 - 14:20 uur   Natuurbescherming (Marieke Kaajan)
14:20 - 14:40 uur   Ontwikkelingen in het contractenrecht: bouwteam en 2-fasen (Rob Bleeker)
14:40 - 15:00 uur   Kabel- en leidingschade / gedoogplichten tbv de aanleg van kabels/leidingen (Jacques Sluysmans)

15:00 - 15:20 uur   Pauze

15:20 - 15:40 uur   Huurrecht (Tomas Steenmetser)
15:40 - 16:00 uur   Wet kwaliteitsborging (Maxime Verhagen)
16:00 - 16:20 uur   Verduurzaming gebouwde omgeving / Klimaatakkoord (Jacco Karens)
16:20 - 16:25 uur   Afsluiting

Vanaf 16.25 uur   Netwerkborrel

Let op: bij deelname aan de actualiteitendag zonder voorafgaande inschrijving (indien en voor zover plek) zal € 25,00 administratiekosten/cateringkosten in rekening worden gebracht. Indien u na inschrijving geen bevestiging ontvangt, neemt u dan even contact met ons op. 

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de VBR (Vereniging voor Bouwrecht), VBR-A (Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten) en (VJOJ) Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen zie: https://www.vjoj.nl/lidworden

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!

Annuleringen kunnen tót 26 februari 2020  schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

4
maart
2020
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

1 review...

4.00 / 5

5 Sterren
0
4 Sterren
1
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0
Zal niet getoond worden.