Studieochtend De betekenis en reikwijdte van staatssteunregels in het algemeen en bij gebiedsontwikkeling

BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25 te Capelle a/d IJssel
  • Waardering 8,1

Als gevolg van jurisprudentie van zowel het Hof van Justitie EU als de burgerlijke en de bestuursrechter staan de Europese regels inzake het verbod van ongeoorloofde staatssteun volop in de belangstelling.
Daarnaast heeft de Europese Commissie inmiddels een praktijk van beschikkingen over Nederlandse vastgoed ontwikkelingen opgebouwd. Een gebiedsontwikkeling zonder een staatssteuncheck is ondenkbaar geworden. Centrale vragen hierbij zijn: Wat betekent het ‘market economy investor principle’ voor ontwikkeling van vastgoed? Bij welke typen transacties kan sprake zijn van staatssteun en welke criteria gelden bij de beoordeling van staatssteun? Wanneer is ongeoorloofde staatssteun aan de orde en welke gevolgen vloeien daaruit voort? Wat is de betekenis van verschillende Publiek Private Samenwerkingsvormen en in hoeverre kan subsidieverlening als ongeoorloofde staatssteun worden aangemerkt?
Op deze en andere vragen zal tijdens de bijeenkomst worden ingegaan. Daarbij is ruime aandacht voor recente zaken en regelgeving, zoals de Mededeling van 2016 van de Europese Commissie.

Advocaten en juristen die in één dag op de hoogte gebracht willen worden van zowel de betekenis en reikwijdte van staatssteunregels als actualiteiten in de rechtspraak, kunnen zich naast deze bijeenkomst ook aanmelden voor de studiemiddag Actualiteiten rechtspraak staatssteun.

Deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang, voor deze deelnemers is een lunch inbegrepen.

Startdatum

Dinsdag 17 november 2020

Tijdstip

09.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25 te Capelle a/d IJssel

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

20

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen | Ambtenaren en rechterlijke macht

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 11.25 uur inleiding prof. mr. P.H.L.M. Kuypers over de Europese staatssteunregels in het algemeen
11.25 - 11.45 uur pauze
11.45 - 12.45 uur inleiding prof. dr. ir. A.G. Bregman over staatssteun bij gebiedsontwikkeling

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

3

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

prof. mr. P.H.L.M. (Pieter) Kuypers

Advocaat / Partner AKD en Hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht Radboud Universiteit
17
november
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.