Studiemiddag Actualiteiten rechtspraak staatssteun

BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25 te Capelle a/d IJssel
  • Waardering 8,2

Het belang van het staatssteunrecht voor de dagelijkse juridische praktijk is groeiende. Naast de vraag of projecten wel aanbestedingsrechtelijk goed ‘in de markt zijn gezet’, buigen steeds meer overheden zich over de vraag of de staatssteuntoets wel positief doorlopen wordt. Al meerdere keren werd de gang naar de rechter afgelegd. En dan hebben we het alleen nog maar over de Nederlandse rechter. Kennis van de Europese rechtspraak is evenwel net zo van belang.

Zie hier nut en noodzaak om in één middag weer volledig op de hoogte gebracht te worden van de belangrijkste uitspraken en besluiten van de Europese Commissie die op dit terrein het afgelopen jaar verschenen. Uiteraard wordt u ook bijgepraat over recente andere ontwikkelingen indien die er zijn.

Advocaten en juristen die in één dag op de hoogte gebracht willen worden van zowel de betekenis en reikwijdte van staatsteunregels als actualiteiten in de rechtspraak, kunnen zich naast deze bijeenkomst ook aanmelden voor de studieochtend De betekenis en reikwijdte van staatssteunregels in het algemeen en bij gebiedsontwikkeling.

Deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang, voor deze deelnemers is een lunch inbegrepen.

Startdatum

Dinsdag 17 november 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25 te Capelle a/d IJssel

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

20

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen | Ambtenaren en rechterlijke macht

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. dr. A.D.L. Knook over de actuele uitspraken en besluiten van de Europese Commissie over staatssteun en gebiedsontwikkeling
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur vervolg inleiding actuele jurisprudentie en uitleg over de procedures bij de Europese Commissie
16.45 - 17.00 uur uitreiking stappenplan en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

3

mr. dr. A.D.L. (Allard) Knook

Partner Legal PricewaterhouseCoopers B.V. en Oprichter van het Nederlands Staatssteunnetwerk
17
november
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.