Studiedag Bouwtechniek voor juristen – VOLGEBOEKT

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,4
  • NOvA punten: 6 PO-punten, Beroepsvaardig

De te behandelen stof is bedoeld voor juristen die in de praktijkuitvoering te maken hebben met conflicten waaraan een bouwkundig probleem ten grondslag ligt. Om de cliënt nog beter van dienst te zijn, is een begrip van veel voorkomende bouwkundige onderwerpen nuttig.
In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde: de ontwerpaspecten van een gebouw m.b.t. de bodem (welke onderzoeken zijn nodig, geotechnisch, milieukundig en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid daarvoor), de voor de uitvoering beneden maaiveld benodigde constructies en materialen, vervolgens de opbouw van de begane grondvloer (welke soorten zijn er, functies van wapening en druklaag, etc.) waarbij ook scheurvorming door vervorming aan de orde komt, de opbouw van wanden in diverse soorten materialen (beton, steen, hut) en zo verder tot en met dakconstructies. Kort gezegd: een gebouw van de kelder tot de nok in voor juristen begrijpelijke taal!

Startdatum

Woensdag 2 oktober 2019

Einddatum

Woensdag 2 oktober 2019

Tijdstip

10.00 - 17.30 uur

Dagdelen

2

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 725,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

32

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren | Rechters en arbiters

Niveau

Basis

NOvA punten

6

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

09.30 - 10.00 uur ontvangst
10.00 - 11.00 uur inleiding
11.00 - 11.10 uur pauze
11.10 - 13.10 uur vervolg inleiding
13.10 - 14.10 uur lunch
14.10 - 15.40 uur vervolg inleiding
15.40 - 16.00 uur pauze
16.00 - 17.30 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

ir. J. (Joost) Buijs

Architect Joost Buijs Architecten bna
2
oktober
2019
 725,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.