Online Studiedag Bouwtechniek voor juristen

Online, real-time en interactief
  • Waardering 8,2
  • Een goed fundament voor advocaten werkzaam in de bouwpraktijk!
  • Opbouwend, steengoed, staat als een (hei)paal
  • 6 PO-punten, Beroepsvaardig

De stof die tijdens deze bijeenkomst wordt behandeld is bedoeld voor juristen die in de praktijkuitvoering te maken hebben met conflicten waaraan een bouwkundig probleem ten grondslag ligt. Om als jurist de cliënt in zo’n geval nog beter van dienst te zijn, is een goed begrip van veel voorkomende bouwkundige/bouwtechnische onderwerpen nuttig.

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde: de ontwerpaspecten van een gebouw m.b.t. de bodem (welke onderzoeken zijn nodig, geotechnisch, milieukundig en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid daarvoor), de voor de uitvoering beneden maaiveld benodigde constructies en materialen, vervolgens de opbouw van de begane grondvloer (welke soorten zijn er, functies van wapening en druklaag, etc.) waarbij ook scheurvorming door vervorming aan de orde komt, de opbouw van wanden in diverse soorten materialen (beton, steen, hut) en zo verder tot en met dakconstructies.

Kort gezegd: de bouwtechniek van een gebouw van de kelder tot de nok in voor juristen begrijpelijke taal!

Deze bijeenkomst wordt tevens fysiek in de zaal aangeboden. Indien u de bijeenkomst fysiek wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

Startdatum

Woensdag 28 oktober 2020

Tijdstip

10.00 - 17.30 uur

Dagdelen

2

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 725,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren | Rechters en arbiters

DDD

Ja

Niveau

Basis

NOvA punten

6

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
,

10.00 - 11.00 uur inleiding
11.00 - 11.10 uur pauze
11.10 - 13.10 uur vervolg inleiding
13.10 - 14.10 uur lunch
14.10 - 15.40 uur vervolg inleiding
15.40 - 16.00 uur pauze
16.00 - 17.30 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

6
28
oktober
2020
 725,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.