Modulaire basiscursus locatie- en vastgoedontwikkeling – 2019

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

ALLE RELEVANTE ASPECTEN VAN HET PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT IN ÉÉN CURSUS

Nieuwe bouwprojecten dienen zich aan in de vorm van transformatie van bestaande gebouwen, als ‘echte’ nieuwbouw èn als onderdeel van locatieontwikkeling. Groei- en krimplocaties vragen om aandacht.

In deze modulaire basiscursus worden de volgende onderwerpen inleidend behandeld: introductie vastgoedrecht, hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium, hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming, hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening, staatssteun en aanbestedingsrecht, fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering, eigendom, beperkte rechten, het binden van verplichtingen aan registergoederen, recht van koop van nieuwbouw onroerend goed, koop en levering van bestaand onroerend goed en samenwerkingsverbanden (personenvennootschappen en rechtspersonen).

Er wordt intensief en interactief een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van locatie- en vastgoedontwikkeling. De docenten zijn afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, zodat een goede mix van ervaringsdeskundigheid en theorie gewaarborgd is.

Deze cursus bestaat uit zes dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen korting.

Voor meer informatie over de losse dagdelen verwijs ik u naar het “Programma” hieronder genoemd.

Kortingsstaffel bij inschrijving:
6 dagen 15% (€ 2193,-)
5 dagen 10% (€ 1935,-)
4 dagen 6% (€ 1616,80)
3 dagen 4% (€ 1238,40)
2 dagen 2% (€ 842,80)

AANMELDING VOOR MEERDERE DAGEN KUNT U OP TWEE MANIEREN DOEN: via “Inschrijven” bij de totale cursus en dan bij toelichting aangeven welke dagen u wilt volgen of elke dag selecteren en via “Inschrijven” toevoegen in het winkelwagentje. De korting wordt bij het factureren verwerkt.

Startdatum

Dinsdag 14 mei 2019

Tijdstip

13.00 - 17.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 2.193,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en (warme) snack
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 150,01 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Niveau

Basis

NOvA punten

24

Rechtsgebieden

12.30 - 13.00 uur ontvangst met (warme) snack
13.00 - 15.00 uur behandeling cursusonderdeel
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 17.30 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Dinsdag 14 mei 2019
Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling (2 uur)
Begrippen, kostenverhaal, de regeling inzake grondexploitatie in de Wro bij locatieontwikkeling, doorkijk naar de Omgevingswet
Hoofdlijnen grondbeleidsinstrumenten (2 uur)
Onteigeningswet, gebruik van de Wet voorkeursrecht gemeenten, doorkijk naar de Omgevingswet.
DOCENTEN: Prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff

Dag II Dinsdag 21 mei 2019
Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming (2 uur)
Omgevingsrechtelijke plannen op grond van de Wro en de Crisis- en herstelwet bij locatieontwikkeling, in het perspectief van de Omgevingswet.
Hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening (2 uur)
Wabo, planologische maatregelen en vergunningverlening bij locatieontwikkeling, kruimelvergunning, doorkijk naar de Omgevingswet.
DOCENTEN: Mr. J.J. (Jacco) Karens, Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en mr. ing. B. (Bert) Rademaker, Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland en Docent

Dag III Dinsdag 4 juni 2019
Staatssteun en aanbestedingsrecht (2 uur)
Staatssteun, aanbestedingsrecht en aanbestedingsplichtige opdrachten, toegesneden op de praktijk.
Fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering (2 uur)
Overdrachtsbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting (waaronder de aftrekbaarheid van rente).
DOCENTEN: Prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE, mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman, Advocaat-belastingkundige NautaDutilh N.V.

Dag IV Dinsdag 11 juni 2019
Eigendom en beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen (4 uur)
Vergelijking en toepassingsmogelijkheden van de beperkte rechten die op onroerend goed gevestigd kunnen worden, met aandacht voor de wijziging van deze rechten in het geval van (bijvoorbeeld) transformatie.
DOCENT: Mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck, Universitair docent notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

Dag V Dinsdag 18 juni 2019
Koop en levering van bestaand onroerend goed (2 uur)
Conformiteit, financieringsvoorbehoud, boetebedingen in koopakte, bedenktijd bij koop van een woning, vormerkung en beslag (art. 7:3 BW).
Recht van koop van nieuwbouw onroerend goed (2 uur)
Consumenten koop-/aannemingsovereenkomst, garantie- en waarborgregeling.
DOCENTEN: Mr. J.J. (Jaap) Dammingh, Universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten, Advocaat HabrakenRutten Advocaten

Dag VI Dinsdag 25 juni 2019
Samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen en rechtspersonen (4 uur)
Maatschap, V.O.F. en C.V., B.V., N.V., oprichtingsformaliteiten, aansprakelijkheidsgevolgen en afscheidsregelingen.
DOCENTEN: Mr. E.A. (Ewoud) de Vries, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. en mr. C.A. (Cees) de Zeeuw, Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

24
14
mei
2019
 2.193,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en (warme) snack

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.