Lunchbijeenkomst Voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme voor bouwrecht advocaten

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Advocaten zijn verplicht, volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.
De Wwft kan kort gezegd van toepassing zijn op advocaten en advocatenkantoren die actief zijn in de vastgoedpraktijk, ondernemingsrechtpraktijk of die gebruik maken van een derdengeldenrekening.

De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

In deze bijeenkomst wordt de Wwft in het algemeen besproken en worden de begrippen witwassen en financieren van terrorisme toegelicht. Wat betekent dit concreet voor een bouwrecht advocaat? De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: risico’s voor witwassen en financieren van terrorisme, het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Deze bijeenkomst biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft.

Startdatum

Dinsdag 10 maart 2020

Tijdstip

10.45 - 13.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 295,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur

Niveau

Basis

Rechtsgebieden
, ,

10.30 - 10.45 uur ontvangst
10.45 - 11.45 uur inleiding
11.45 - 12.00 uur broodjeslunch in de zaal
12.00 - 13.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

2

mr. J. (Jurjan) Geertsma

Advocaat / Partner Jahae Raymakers
10
maart
2020
 295,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.