Online Studiemiddag Covid-19 aandachtspunten voor staatssteunrecht en aanbestedingsrecht

Online real-time en interactief

De economische impact van de maatregelen die de overheid neemt om verdere verspreiding van het virus in te dammen is bijzonder groot. De impact is in allerlei sectoren voelbaar, niet in de laatste plaats de vastgoedsector. Deze bijeenkomst staat daarom in het teken van de gevolgen voor deze sector vanuit een staatssteunrechtelijk en aanbestedingsrechtelijk perspectief.

Ten eerste zullen de ontwikkelingen rondom het Corona-virus worden besproken en zal een toelichting worden gegeven op maatregelen die zijn genomen door de Europese Commissie en de Nederlandse regering. Ook wordt aandacht besteed aan de maatregelen die decentrale overheden ten gevolge daarvan kunnen nemen en wat dit kan betekenen voor de vastgoedsector.
Vervolgens worden praktische aandachtspunten besproken en ontvangt u informatie over maatregelen welke de gevolgen voor projecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Ingegaan wordt op vragen als: Leidt een andere markt tot een andere marktconformiteitstoets in het staatssteunrecht? In hoeverre kan de overheid garant staan voor leningen of zelf leningen verstrekken? En welke steunmaatregelen zijn er nog meer denkbaar? Welke steun kan bijvoorbeeld worden gegeven aan een onderneming die in financieel zwaar weer verkeerd.
Ten derde wordt toegelicht welke impact de Covid-19-uitbraak heeft op aanbestedingsprocedures en welke maatregelen u kunt nemen onder de Aanbestedingswet. De belangrijkste mogelijkheden op grond van de Aanbestedingswet worden besproken. Het beroep op de uitzondering van ‘dwingende spoed’ wordt toegelicht en de versnelde procedure wordt uitgelegd. Ook verkrijgt u inzicht in de toepassing van andere maatregelen zoals de afstemming met opdrachtnemers, de verlenging van termijnen, het opschorten van uw aanbesteding en het verlengen van een bestaande overeenkomst.

Deze bijeenkomst biedt de meest belangrijkste handvatten voor eenieder die de economische gevolgen ondervindt van de Covid-19-uitbraak voor zijn of haar praktijk, of hier voldoende op voorbereid wil zijn.

Startdatum

Dinsdag 19 mei 2020

Tijdstip

11.00 - 16.00 uur

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 380,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
NOvA punten

4

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Niveau

Verdieping

DDD

Ja

Rechtsgebieden
,

11.00 - 12.00 uur onderdeel

12.00 - 12.15 uur pauze

12.15 - 13.15 uur onderdeel

13.15 - 13.45 uur pauze

13.45 - 14.45 uur onderdeel

14.45 - 15.00 uur pauze

15.00 - 16.00 uur onderdeel

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. dr. A.D.L. (Allard) Knook

Partner Legal PricewaterhouseCoopers B.V. en Oprichter van het Nederlands Staatssteunnetwerk

D. (Diana) Paans-van der Arend

Senior Manager, PwC Netherlands
19
mei
2020
 380,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.