Online Actualiteitencollege Jurisprudentie appartementsrecht

Online real-time en interactief

Wekelijks worden door rechters uitspraken gedaan die van belang zijn voor de praktijk van het appartementsrecht. Dat zijn er te veel om zelf allemaal (goed) bij te houden. Dank zij deze bijeenkomst bent u weer helemaal up-to-date met uw kennis over het appartementsrecht.

Aan de hand van recente ontwikkelingen en uitspraken van de laatste jaren zullen o.a. aan de orde komen:
• de uitleg van de akte van splitsing en splitsingstekening;
• vernietiging en vervangende machtiging;
• wijziging akte van splitsing;
• op-/aan-/onderbouw;
• doel Vereniging van Eigenaars: lenen en verduurzamen;
• verzekeringen.

AANBEVOLEN PUBLICATIE: De model-splitsingsreglementen toegelicht (2e druk), IBR 2018, € 49,95 incl. BTW

Startdatum

Woensdag 25 november 2020

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 380,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Rechtsgebieden
,

13.00 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

mr. H.J.G. (Hubert) Braakhuis

Advocaat Rijssenbeek Advocaten

mr. A.J. (Anne) Vermeulen-Jonkers

Advocaat Rijssenbeek Advocaten
25
november
2020
 380,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.