VvOR Seminar De bekrachtigingsprocedure onder de Omgevingswet

Raad van State

Hoewel de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog onzeker is bereidt de onteigeningswereld zich langzaam maar zeker voor op de nieuwe procedureregels voor onteigening die onder de Omgevingswet zullen gaan gelden. De VOA en de VvOR organiseren daarom gezamenlijk op 29 september 2022 het seminar “De bekrachtigingsprocedure onder de Omgevingswet”. Het seminar zal worden gehouden in het gebouw van de Raad van State te Den Haag en vangt aan om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Sprekers vanuit de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak, de overheid en de advocatuur zullen ingaan op de vraag hoe zij om denken te gaan met de nieuwe proceduregels. Reserveert u 29 september alvast in uw agenda? Nadere informatie over de sprekers volgt naar verwachting begin september. U kunt zich alvast inschrijven.

Namens het bestuur van de VvOR

Startdatum

Donderdag 29 september 2022

Tijdstip

14.00 -

Locatie

Raad van State

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Rechtsgebieden
,
29
september
2022
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.