VBR/VBR-A/VJOJ Actualiteitendag 2024

Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de rechtsspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) de handen wederom ineen geslagen door een Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht op donderdag 26 september 2024 in Breukelen te organiseren. Tijdens deze dag wordt u helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw vakgenoten te spreken en te netwerken.

Uw dagvoorzitter deze editie is Marieke Kaajan, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Zij is bestuurslid van de VBR.

Startdatum

Donderdag 26 september 2024

Locatie

Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Prijs
 25,00(voor leden van de VBR en VBR-A)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

200

Soort

VBR / VBR-A

Doelgroep

Leden van de VBR, VBR-A en VJOJ

Rechtsgebieden

09:30 – 09:40 uur Opening dagvoorzitter (Marieke Kaajan, staatsraad Raad van State)
09:40 – 10:00 uur Actualiteiten Omgevingswet in rechtspraak (Sanne Schipper, advocaat AKD)
10:00 – 10:20 uur Verduurzaming huur (Frank Ringnalda, advocaat Tomlow advocaten)
10:20 – 10:40 uur Actualiteiten bestuursprocesrecht (Rob Wertheim, advocaat Wertheim advocatuur en deeltijddocent RUG)
10:40 – 11:00 uur Verzekeringen in de bouw (Arthur Hedeman, advocaat Lauxtermann advocaten)

11:00 – 11:20 uur Pauze

11:20 – 11:40 uur Wat betekent de golf aan procedures tegen de Staat, Shell, ING voor de vastgoedsector? Moeten bouwbedrijven of beleggers ook voor dergelijke procedures vrezen? (Jasper Teulings CIFF)
11:40 – 12:00 uur Actualiteiten huur, voorkeur voor middenhuurregulering (Jet de Mol van Otterloo, advocaat Loyens & Loeff)
12:00 – 12:20 uur Risico’s Kaderrichtlijn Water (Tessa Rotscheid, promovenda aan UU)
12:20 – 12:40 uur Goederenrechtelijke vragen rond warmtenetten (Eva Groeneweg, promovenda RUG)

12:40 – 13:40 uur Lunch

13:40 – 14:00 uur Actualiteiten natuur- en gebiedsbescherming (Fleur Onrust, advocaat Six advocaten)
14:00 – 14:20 uur Actualiteiten rondom de (nieuwe) UAV-GC (Elja Touwen, Rozemond advocaten)
14:20 – 14:40 uur Omgevingsplannen onder de Omgevingswet (Maarten Engelberts, Flolegal)
14:40 – 15:00 uur Onrechtmatigheid in de bouw (Afzinkkelderarrest) (Niels Demper, promovendus RUL)

15:00 – 15:20 uur Pauze

15:20 – 15:40 uur De anterieure overeenkomst (Joost Hoekstra, advocaat Straatman Koster advocaten)
15:40 – 16:00 uur Onteigening onder de Omgevingswet (Jacques Sluysmans, advocaat Van der Feltz advocaten en hoogleraar Radboud Universiteit)
16:00 – 16:30 uur Wat betekent het buzz-word ESG voor de vastgoedsector? (Petran van Heel, head of ESG bij Colliers)
16:30 – 16:40 uur Afsluiting en begin netwerkborrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de VBR (Vereniging voor Bouwrecht), VBR-A (Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten) en (VJOJ) Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen zie: https://www.vjoj.nl/lidworden

Voor elke vereniging zijn er maximaal 60 plekken beschikbaar. Bij overtekening zal er worden geloot.

Annuleringen na de ontvangstbevestiging kunnen tot en met 18 juni 2024 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 45,- administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

26
september
2024
 25,00(voor leden van de VBR en VBR-A)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.