VBR/VBR-A/VJOJ Actualiteitendag 2023 – VOLGEBOEKT

De bijeenkomt is volgeboekt. Indien u interesse heeft om deel te nemen, kunt u zich inschrijven. U komt dan op de wachtlijst en u krijgt van ons bericht indien er een plek beschikbaar is gekomen.

Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de rechtsspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) de handen wederom ineen geslagen door een Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht op vrijdag 29 september 2023 in Utrecht te organiseren. Tijdens deze dag wordt u helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw vakgenoten te spreken en te netwerken.

Uw dagvoorzitter deze editie is wederom Jaap Hoekstra, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hij is betrokken (geweest) bij alle drie de organiserende verenigingen hetzij als bestuurder hetzij als adviseur.

Startdatum

Vrijdag 29 september 2023

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

200

Soort

VBR / VBR-A

Rechtsgebieden

Programma (onder voorbehoud)

09:30 - 09:40 uur Opening dagvoorzitter (Jaap Hoekstra, staatsraad Raad van State)
09:40 - 10:00 uur Actualiteiten Didam-jurisprudentie (Klaas Valkering, advocaat Houthoff)
10:00 - 10:20 uur Actualiteiten huurrecht (Marieke Thijsen, advocaat Hekkelman)
10:20 - 10:40 uur Actualiteiten milieurecht (Anita Nijboer, advocaat SIX advocaten)
10:40 - 11:00 uur Actualiteiten aanbestedingsrecht (m.n. dreigende aanbestedingsplicht voor woningcorporaties) (Suzanne Brackmann, Brackmann Aanbestedingsspecialist)

11:00 - 11:20 uur Pauze

11:20 - 11:40 uur De Wet collectieve warmtevoorziening (Jacco Karens, wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht)
11:40 - 12:00 uur Circulair bouwen en aannemingsovereenkomsten (Thomas de Leeuwe, advocaat Rozemond advocaten)
12:00 - 12:20 uur Zorgplichten in het omgevingsrecht (Anna Collignon, advocaat Stibbe)
12:20 - 12:40 uur De ervaringen met de bouwteamovereenkomsten (Andrea Chao, advocaat Bird & Bird)

12:40 - 13:40 uur Lunch

13:40 - 14:00 uur hoofdlijnen van de Omgevingswet in vogelvlucht (Jan de Heer, advocaat Loyens & Loeff)
14:00 - 14:20 uur Privaatrechtelijke aspecten van de Wkb (Bas van Schouwenburg, advocaat Dentons)
14:20 - 14:40 uur Actualiteiten natuurbeschermingsrecht (stikstof en de das) (Annelies Freriks, advocaat ELEMENT Advocaten)
14:40 - 15:00 uur Goederenrechtelijke aspecten van duurzame energievoorzieningen (Caroline Boissevain, promovenda en docent Universiteit Leiden)

15:00 - 15:20 uur Pauze

15:20 - 15:40 uur Actualiteiten ruimtelijke ordening (Erwin Noordover, advocaat NewGround Law)
15:40 - 16:00 uur Actualiteiten erfpacht (Willem van der Werf, advocaat Van der Feltz advocaten)
16:00 - 16:30 uur Grondbeleid (Friso de Zeeuw, em. hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft)
16:30 - 16:40 uur Afsluiting en begin netwerkborrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de VBR (Vereniging voor Bouwrecht), VBR-A (Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten) en (VJOJ) Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen zie: https://www.vjoj.nl/lidworden

Voor elke vereniging zijn er maximaal 60 plekken beschikbaar. Bij overtekening zal er worden geloot.

Annuleringen na de ontvangstbevestiging kunnen tot en met 22 september 2023 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 45,- administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

29
september
2023
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.