VBR/VBR-A/VJOJ Actualiteitendag 2022 – VOLGEBOEKT

Jaarbeurs Media Plaza, Auditorium te Utrecht

Indien u interesse heeft kunt u zicht inschrijven. U komt dan op de wachtlijst en u krijgt van ons bericht indien er plek vrij is en u kunt deelnemen.

 

Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de rechtsspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) de handen wederom ineen geslagen door een Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht op donderdag 22 september 2022 in Utrecht te organiseren. Tijdens deze dag wordt u helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw vakgenoten te spreken en te netwerken.

Uw dagvoorzitter deze editie is wederom Jaap Hoekstra, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hij is betrokken (geweest) bij alle drie de organiserende verenigingen hetzij als bestuurder hetzij als adviseur.

Startdatum

Donderdag 22 september 2022

Tijdstip

9.00 - 16:30 uur

Dagdelen

2

Locatie

Jaarbeurs Media Plaza, Auditorium te Utrecht

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

200

Soort

VBR / VBR-A

Rechtsgebieden

De volgende onderwerpen zullen tijdens de Actualiteitendag 2022 aan bod komen:

09:30 - 09:40 uur Opening dagvoorzitter (Jaap Hoekstra)
09:40 - 10:00 uur Handhaving (Thomas Sanders, advocaat en partner AKD)
10:00 - 10:20 uur Kostenverhogende omstandigheden (Erik Gierman, advocaat en partner Severijn Hulshof)
10:20 - 10:40 uur Rechtsbescherming n.a.v. Didam (Ali al Khatib, senior associate Stibbe)
10:40 - 11:00 uur Actualiteiten UAV/UAV-GC (Gert Weerheim, advocaat HabrakenRutten)

11:00 - 11:20 uur Pauze

11:20 - 11:40 uur Actualiteiten stikstofproblematiek (Marieke Kaajan, ENVIR Advocaten)
11:40 - 12:00 uur Fiscaliteiten bij ver/nieuwbouw (Li Shao Wu, associate Loyens & Loeff)
12:00 - 12:20 uur Actualiteiten milieu, incl. MER (Pauline van Aardenne, senior associate Van der Feltz advocaten)
12:20 - 12:40 uur RO actualiteit(en) (w.o. Belvedere) (Ingeborg Wind-Middel (advocaat en partner Van Doorne)

12:40 - 13:40 uur Lunch

13:40 - 14:00 uur Energietransitie in de bouw (w.o. netcongestie) (Pieter Leopold, advocaat HabrakenRutten)
14:00 - 14:20 uur Opstalloos financieren (Kristel Heemrood-van Dijk, bedrijfsjurist Triodos Bank)
14:20 - 14:40 uur Actualiteiten DNR 2011 (Michel Geertse, legal counsel Bureau Architectenregister)
14:40 - 15:00 uur Omgevingswet highlights (invoeringswet, stavaza DSO, overgangsrecht) (Constantijn Hageman, wetgevingsjurist / juridisch adviseur Ministerie BZK)

15:00 - 15:20 uur Pauze

15:20 - 15:40 uur Ervaringen met de Wet opkoopbescherming in verschillende steden (Monica Sonderegger, advocaat Houthoff)
15:40 - 16:00 uur Actualiteiten huurrecht/Winkeltijdenwet en exploitatieplicht (Mirjam Schröer, advocaat Lexence)
16:00 - 16:30 uur De stand van de woningmarkt (Phillip Smits, CEO Blauwhoed)
16:30 - 16:40 uur Afsluiting en begin netwerkborrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de VBR (Vereniging voor Bouwrecht), VBR-A (Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten) en (VJOJ) Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen zie: https://www.vjoj.nl/lidworden

Voor elke vereniging zijn er maximaal 60 plekken beschikbaar. Bij overtekening zal er worden geloot.

Annuleringen na de ontvangstbevestiging kunnen tot en met 15 september 2022 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 45,- administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad/lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
22
september
2022
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.