VBR/VBR-A/VJOJ Actualiteitendag 2021 – VOLGEBOEKT

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Deze bijeenkomst wordt tevens online (real-time en interactief via chat) aangeboden. Indien u de bijeenkomst online wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de rechtsspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) de handen wederom ineen geslagen door een Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht op vrijdag 17 september 2021 in The Hague Conference Centre (New Babylon) in Den Haag te organiseren. Tijdens deze dag wordt u helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw vakgenoten te spreken en te netwerken.

Uw dagvoorzitter deze editie is Jaap Hoekstra, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hij is betrokken (geweest) bij alle drie de organiserende verenigingen hetzij als bestuurder hetzij als adviseur.

Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel personen volgens de RIVM-richtlijnen op locatie mogen samenkomen op 17 september 2021, is besloten om uiterlijk 3 september 2021 middels loting te laten bepalen welke leden op locatie aanwezig kunnen zijn. Voor de overige geïnteresseerden zal een livestream worden opgezet.

Startdatum

Vrijdag 17 september 2021

Tijdstip

9.30 - 16:50 uur

Dagdelen

2

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur, Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren en Notarissen

Niveau

Basis

Rechtsgebieden

09:30 - 09:40 uur Opening dagvoorzitter (Jaap Hoekstra)
09:40 - 10:00 uur Omgevingswet (Rachid Benhadi)
10:00 - 10:20 uur Huurrecht en covid-19 (Tomas Steenmetser)
10:20 - 10:40 uur Bestuursrechtelijk procesrecht (Hanna Tolsma)
10:40 - 11:00 uur Actuele ontwikkelingen UAV en UAV-GC (Marianne ten Feld)

11:00 - 11:20 uur Pauze

11:20 - 11:40 uur Ruimtelijke ordening (Hugo Doornhof)
11:40 - 12:00 uur Actualiteiten arbitragereglementen (Thomas Stouten)
12:00 - 12:20 uur Goederenrechtelijke vormgeving van drijvende bebouwing (Hendrik Ploeger)
12:20 - 12:40 uur Materieel milieurecht (Marcel Soppe)

12:40 - 13:40 uur Lunch

13:40 - 14:00 uur C-label verplichting bij kantoren (Susanne van de Pest)
14:00 - 14:20 uur Aanbestedingsrecht (Sanne Groenwold)
14:20 - 14:40 uur Natuurbeschermingsrecht (Christine Visser)
14:40 - 15:00 uur Bouwcontractenrecht (Andrea Chao)

15:00 - 15:20 uur Pauze

15:20 - 15:40 uur Adviseursrecht (André Ubink)
15:40 - 16:00 uur Goederenrechtelijke structurering zonneparken (Joris van de Bunt)
16:00 - 16:20 uur Kwaliteitsborging (Evelien Bruggeman)
16:20 - 16:40 uur Uitdagingen voor de fysieke leefomgeving (Niels Koeman)
16:40 - 16:50 uur Afsluiting

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de VBR (Vereniging voor Bouwrecht), VBR-A (Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten) en (VJOJ) Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen zie: https://www.vjoj.nl/lidworden

Deelname is gratis, maar wie ingeloot wordt moet ook komen opdagen. De loting vindt uiterlijk 3 september 2021 plaats en is afhankelijk van het aantal personen dat volgens de RIVM richtlijnen op de desbetreffende locatie aanwezig mogen zijn. 

Annuleringen na de ontvangstbevestiging kunnen tót 12 september 2021 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 45,- administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

mr. R. (Rachid) Benhadi

Advocaat Hekkelman Advocaten

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. B.J. (Joris) van de Bunt

Toegevoegd notaris Loyens & Loeff

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat / Partner Bird & Bird LLP

mr. drs. H. (Hugo) Doornhof

Advocaat / Partner AKD

mr. M.S. (Marianne) ten Feld-Sprik

Advocaat KienhuisHoving advocaten en notarissen N.V.

mr. S.B. (Sanne) Groenwold

Advocaat Croon Advocaten N.V.

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad/lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

mr. S.M. (Susanne) van de Pest

Advocaat Van der Feltz Advocaten

prof. mr. H.D. (Hendrik) Ploeger

Universiteit hoofddocent, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

mr. dr. M.A.A. (Marcel) Soppe

Advocaat Soppe Gundelach Advocaten B.V. en op projectbasis lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Tevens verbonden aan de UU

mr. T. (Tomas) Steenmetser

Advocaat / Partner Lexence N.V. Advocaten en Notarissen

mr. T. (Thomas) Stouten

Advocaat Houthoff

prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

Hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Construct Advocaten

mr. C.J. (Christine) Visser

Advocaat Ten Holter Noordam Advocaten
17
september
2021
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.