VBR-A lustrumbijeenkomst: Zeesluis van IJmuiden + excursie + bbq

Strandpaviljoen Timboektoe, Velsen-Noord

Op 10 juni 1997 werd onze vereniging opgericht. Dat betekent dat we dit jaar 25 jaar bestaan. Dit bijzondere lustrum willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Op 22 juni 2022 brengen we een bezoek aan de nieuwe zeesluizen van IJmuiden. Deze sluizen zijn de grootste zeesluizen ter wereld. De bouw ervan heeft enkele jaren in beslag genomen en het complex is onlangs opgeleverd. Rijkswaterstaat is bereid gevonden ons aldaar te ontvangen en rond te leiden. Bij een bezoek aan de sluizen mag een doorvaart natuurlijk niet ontbreken. Met een passagiersboot zullen we de sluizen twee keer passeren terwijl we aan boord tekst en uitleg over de bouw ervan krijgen. Naast deze bijzonder invulling van de dag is er in het programma ook ruimte gereserveerd voor twee inhoudelijke bijdragen waarvoor 2 studiepunten worden toegekend. Na terugkeer in Wijk aan Zee zal de dag worden afgesloten met een barbecue aan het strand.

In verband met de capaciteit van de passagiersboot en de ruimte op het sluizencomplex is er ruimte voor maximaal 60 deelnemers. Meld je daarom z.s.m. aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, aan het zonder tegenbericht wegblijven op de dag zelf wel.

Startdatum

Woensdag 22 juni 2022

Tijdstip

12.30 - 18.00 uur

Locatie

Strandpaviljoen Timboektoe, Velsen-Noord

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

60

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A

Rechtsgebieden
, , , ,

12.00 - 12.30 uur inloop in Strandpaviljoen Timboektoe, vervolgens lunch gelijktijdig met het inhoudelijk programma:
12.30 - 13.00 uur Job Sintenie (directeur van de uitvoerende combinatie) met een inleiding over de sluis in technische zin, de organisatie van de deelnemende partijen (uitleg organogram), de financieringsconstructie, de procesmatige verstoringen en de voor de financiering relevante effecten daarvan tijdens het proces.
13.00 - 14.00 uur mr. Wim Heijltjes (Heijltjes Advocaten) bespreekt vanuit privaatrechtelijk perspectief de totstandkoming van ontwerp en uitvoering, de risico’s die zich hebben voorgedaan, de meest relevante wijzigingen tegen de achtergrond van het contract, en de omgang tussen opdrachtnemer en opdrachtgever Rijkswaterstaat hiermee.
14.00 - 15.00 uur mr. Hans Besselink (Pels Rijcken) bespreekt publiekrechtelijke aspecten van dit soort grote projecten.
15.00 - 15.30 uur pauze en verplaatsen naar:
15.30 - 18.00 uur varen met de boot naar de Zeesluis en bezichtiging, terugvaart
Vanaf 18.00 uur barbecue bij Strandpaviljoen Timboektoe.

Toelating: Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VBR-A. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/.

 

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot 14 juni schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 35,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

mr. H.J.M. Besselink

Advocaat/Partner Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn te Den Haag

J. (Job) Sintenie

Projectdirecteur
22
juni
2022
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.