VBR-A Jaarvergadering 2022

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Meer informatie volgt spoedig.

Startdatum

Vrijdag 25 november 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

50

Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , ,

13.30 – 14.00 uur: Algemene Ledenvergadering (ALV)
14.00 – 14.30 uur: mr. Tjinta Terlien: Past Performance als uitsluitingsgrond: overheid sta op!
14.30 – 15.00 uur: mr. Jan van Oosten: Groen licht voor de groene waterstofinfrastructuur onder de Omgevingswet?

15.00 – 15.15 uur pauze

15.15 – 15.45: mr. Mirte Beker: Het borgen van duurzaamheid van bouwprojecten door garanties: van theorie naar praktijk
15.45 - 16.15 uur: mr. Daan Versteeg: (De) toekomst voor de Commissie van Aanbestedingsexperts?
16.15 – 16.30 uur: vragen en afronding

16.30 – 17.30 uur: borrel

De vergaderstukken voor het huishoudelijke deel van de ALV zijn te vinden op de ledenpagina van de website van de VBR-A.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/.

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!

Annuleringen kunnen tot 18 november schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 45,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren. Indien u voldoet aan de hieronder genoemde punten, zult u een certificaat van deelname toegezonden krijgen. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

25
november
2022
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.