Studiemiddag De betekenis en reikwijdte van staatssteunregels bij gebieds- en vastgoedontwikkeling

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,5

Als gevolg van jurisprudentie van zowel het Hof van Justitie EU als de Nederlandse burgerlijke en de bestuursrechter staan de Europese regels inzake het verbod van ongeoorloofde staatssteun volop in de belangstelling. Daarnaast heeft de Europese Commissie inmiddels een praktijk van beschikkingen over Nederlandse gebieds- en vastgoedontwikkelingen opgebouwd.

Een gebieds- of vastgoedontwikkeling zonder een staatssteuncheck is ondenkbaar geworden. Centrale vragen hierbij zijn: Wat betekent het ‘market economy investor principle’ voor ontwikkeling van vastgoed? Welke invloed heeft het veelbesproken Didam arrest op de toepassing van de staatssteunregels? Bij welke typen transacties kan sprake zijn van staatssteun en welke criteria gelden bij de beoordeling van staatssteun? Wanneer is ongeoorloofde staatssteun aan de orde en welke gevolgen vloeien daaruit voort? Wat is de betekenis van verschillende Publiek Private Samenwerkingsvormen en in hoeverre kan subsidieverlening als ongeoorloofde staatssteun worden aangemerkt? En: op welke wijzen kan de waarde door een taxatie worden bepaald?

Op deze en andere vragen zal tijdens de bijeenkomst worden ingegaan. Daarbij is ruime aandacht voor zaken en regelgeving, waaronder de Mededeling van 2016 van de Europese Commissie.

Startdatum

Dinsdag 13 december 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

20

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen | Ambtenaren en rechterlijke macht

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding prof. mr. P.H.L.M. Kuypers over de Europese staatssteunregels
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 15.45 uur vervolg inleiding prof. mr. P.H.L.M. Kuypers over de Europese staatssteunregels en vastgoed
15.45 - 17.00 uur inleiding prof. dr. ir. A.G. Bregman over staatssteun bij gebiedsontwikkeling

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

prof. mr. P.H.L.M. (Pieter) Kuypers

Advocaat / Partner AKD en Hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht Radboud Universiteit
13
december
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.