VvOR Symposium De (bijzondere) positie van onteigeningsdeskundigen – VOLGEBOEKT

Landgoed Brakkesteyn, Driehuizerweg 285 te Nijmegen

Op donderdag 5 oktober 2023 organiseert de Vereniging voor Onteigeningsrecht een symposium op het historische Landgoed Brakkesteyn (Driehuizerweg 285, 6525 PL Nijmegen). Dit Landgoed dateert uit 1654, toen ‘Brackesteyn’ in eigendom was van stadsrentmeester Gysbert van Mulecom. Het Landgoed – met zijn traditionele landhuis en koetshuis – doet tegenwoordig dienst als evenementenlocatie.

Het symposium heeft als thema “De (bijzondere) positie van onteigeningsdeskundigen”. Aanleiding daarvoor is het (gedeeltelijk) gelijkluidende proefschrift dat mr. Sam Schuite op 30 augustus a.s. zal verdedigen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken op het proefschrift reflecteren.

De sprekers zijn:
• Sam Schuite (advocaat bij Nysingh Advocaten / Assistent Professor bij Maastricht University) – algemene inleiding bij de aanleiding, inhoud en resultaten van het proefschrift
• René van Hoogmoed (rechtbankdeskundige en rentmeester-taxateur bij Hoogstate taxateurs o/z en rentmeesters) – het functioneren van de rechtbankdeskundigen in de praktijk
Pauze
• Jurgen Vermeulen (rechtbankdeskundige en advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten) – algemene recensie/reflectie op het proefschrift
• Ad van Heesbeen (rechtbankdeskundige en rentmeester-taxateur bij Gloudemans) – de invloed, kansen en obstakels van het NRVT in relatie tot rentmeester-taxateurs en rechtbankdeskundigen
Wij zien u graag op 5 oktober a.s.!

Aanmeldingen die nu nog binnenkomen, komen op de reservelijst te staan.

Namens het bestuur van de VvOR
Frank Mulder
Secretaris VvOR

Startdatum

Donderdag 5 oktober 2023

Tijdstip

13.30 - 16.30 uur met aansluitend een borrel

Locatie

Landgoed Brakkesteyn, Driehuizerweg 285 te Nijmegen

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Alleen leden van de VVOR

Soort

Cursussen

Rechtsgebieden
,

13.00 - 13.30 uur: Inloop
13.30 - 16.30 uur: Inhoudelijk deel met tussentijds een pauze
16.30 uur: Afsluiting & borrel

Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VVOR.

Voorwaarden: 
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

5
oktober
2023
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.