VVOR Seminar Belastingen

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Mariënwaerdt, 't Klooster 5 4153 RR Beesd

Tijdens dit seminar worden diverse fiscale aspecten bij onteigening en minnelijk overleg ter voorkoming van onteigening besproken.

De volgende deelonderwerpen staan op het programma:
• Algemene inleiding en overzicht
• Inkomensschade / inkomstenbelasting
• BTW
• Natuurschoonwet

Met de volgende sprekers zal  gediscussieerd worden over onderwerpen waar verschillend over gedacht kan worden.
• J.F. de Groot (advocaat bij Houthoff)
• A. Verduijn (fiscalist bij Countus accountants)
• P. de Groot (rentmeester bij Eelerwoude)

Zoals gebruikelijk zal voorafgaand aan het seminar de ALV plaatsvinden, die zal aanvangen om 12.30 uur. Het seminar begint om 13.30 uur.

Dit seminar is nog steeds onder voorbehoud van ontwikkelingen op het gebied van corona-restricties.

Startdatum

Donderdag 27 januari 2022

Tijdstip

Aanvang seminar 13.30 -

Locatie

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Mariënwaerdt, 't Klooster 5 4153 RR Beesd

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Alleen leden van de VVOR

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

12.30 - 13.30 uur ALV
13.30 uur Aanvang seminar (Programma volgt)

Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VVOR.

Voorwaarden: 
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs) en gezondheidscheck. Zo ook op zakelijke evenementen.

 

P. (Patrick) de Groot

Rentmeester Eelerwoude

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Advocaat Houthoff

mr. A. (André) Verduijn

Fiscalist bij Countus accountants
27
januari
2022
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.