VvOR Excursie project Maaspark Well

Bosbrasserie In de Sluis Bosserheide 3e te Well

Bezoek aan het uiterste noorden van de provincie Limburg, waar we in de omgeving van het dorp Well tijdens een boottocht zullen worden geïnformeerd over het project Maaspark Well om vervolgens aan land (onder voorbehoud) een presentatie te krijgen over het energiepark Wells Meer.

We verzamelen (op eigen gelegenheid) vanaf 12 uur bij de Bosbrasserie In de Sluis in Well, al waar wij ons eerst aan een Limburgse lunch zullen zetten.
Traditiegetrouw sluiten we af met een eenvoudige, maar mooie en voedzame maaltijd.

Startdatum

Donderdag 19 mei 2022

Einddatum

Donderdag 19 mei 2022

Tijdstip

12.00 uur -

Locatie

Bosbrasserie In de Sluis Bosserheide 3e te Well

Prijs
 40,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

35

Doelgroep

Alleen leden van de VVOR

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

12.00 uur ontvangst met Limburgse lunch
13.00 uur excursie met aansluitend een maaltijd

Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VVOR.

Voorwaarden: 
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

19
mei
2022
 40,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.