VvOR Excursie Schokland – VOLGEBOEKT

Schokland

Het VvOR-uitje voor 2023 staat weer voor de deur! Dit jaar zal de excursie plaatsvinden op donderdag 11 mei 2023 te Schokland. De deelnemers verzamelen rond 12.00 uur op Schokland (Noordoostpolder), waar een lunch klaar zal staan in het plaatselijke restaurant. Vervolgens kunnen de deelnemers in het oude kerkje van Schokland (naast het restaurant) luisteren naar een lezing van Jacques Sluysmans over de ontruiming van Schokland. Aansluitend zal een gids een rondleiding verzorgen over het eiland. Rond 15.00 uur zullen we Schokland verlaten en afreizen naar Nagele (eveneens Noordoostpolder). Hier zal opnieuw een gids klaarstaan voor een rondleiding door het dorp, dat vooral bekend is vanwege zijn bijzondere architectuur. Na afloop van deze rondleiding rijden we naar Urk, waar we in restaurant De Boet eerst een borrel drinken en daarna samen eten.
De eigen bijdrage voor de excursie is € 65,- (inclusief lunch en diner). De overige kosten komen voor rekening van de vereniging. Er kunnen maximaal 30 leden mee. Wilt u erbij zijn, geef u dan snel op via onderstaande link. Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen ontstaat bij opgave een betalingsverplichting. De bijdrage zal niet worden geannuleerd, ook niet bij onverhoopte verhindering.

Wij zien uit naar de 11 mei a.s. en hopen u daar te mogen begroeten!

Deze excursie is volgeboekt. Indien u zich hiervoor aanmeldt, komt u op een reservelijst te staan.

Startdatum

Donderdag 11 mei 2023

Einddatum

Donderdag 11 mei 2023

Tijdstip

12.00 uur -

Locatie

Schokland

Prijs
 65,00incl. lunch en diner
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Alleen leden van de VVOR

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

12.00 uur ontvangst met lunch in het plaatselijke restaurant op Schokland (Noordoostpolder)
13.00 uur lezing door Jacques Sluysmans over de ontruiming van Schokland met aansluitend rondleiding door gids over het eiland
15.00 uur afreizen naar Nagele (eveneens Noordoostpolder); rijden naar Urk voor de borrel en maaltijd in restaurant De Boet

Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VVOR.

De bijdrage zal niet worden geannuleerd, ook niet bij onverhoopte verhindering.

Voorwaarden: 
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans

Advocaat Van der Feltz advocaten en bijzonder hoogleraar onteigeningsrecht Radboud Universiteit Nijmegen
11
mei
2023
 65,00incl. lunch en diner

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.