Online 11e Lustrum VVOR ‘Restitutie’

Online, real-time en interactief via chat

De lustrumbijeenkomst zal dit jaar gaan over het thema ‘Restitutie’. Verschillende sprekers zullen vanuit verschillend perspectief dat thema behandelen. Als keynote-spreker zal optreden de schrijver Jaap Scholten, die aan de hand van zijn roman ‘Kameraad Baron’ aandacht zal schenken aan de restitutie van ten tijde van het communistisch bewind onteigende eigendommen in Oost-Europa.
De lustrumviering zal uiteraard worden afgesloten met een fraaie borrel.

De bijeenkomst is ook fysiek te volgen , indien gewenst verzoeken wij u zich via de volgende link in te schrijven: Inschrijven Fysieke bijeenkomst.

De (uitgestelde) algemene ledenvergadering (ALV) zal plaatsvinden vóór de bijeenkomst op 16 september om 12.30 uur.

Er zal geen papieren exemplaar van het materiaal beschikbaar worden gesteld.

Startdatum

Donderdag 16 september 2021

Einddatum

Donderdag 16 september 2021

Tijdstip

12.30 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Soort

Online cursussen

Doelgroep

Alleen leden van de VVOR

Rechtsgebieden
,

12.30 - 13.30 uur Algemene Leden Vergadering (ALV)
13.30 - 13.40 uur opening door de dagvoorzitter prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans
13.40 - 14.15 uur mr. E.H. (Els) Swaab over de restitutiecommissie
14.15 - 14.45 uur prof. mr. dr. B. (Björn) Hoops over onteigening voor restitutie in Zuid-Afrika
14.45 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur J.F. (Jaap) Scholten over restitutie na regimewisseling
16.15 - 16.30 uur uitreiking cadeau en afsluiting door dagvoorzitter
16.30 uur aansluitende borrel

Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VVOR.

Voorwaarden: 
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans

Advocaat Van der Feltz advocaten en bijzonder hoogleraar onteigeningsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

prof. mr. dr. B. (Björn) Hoops LLM

Adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen

J.F. (Jaap) Scholten

Schrijver

mr. E.H. (Els) Swaab

Nederlands juriste en bestuurder
16
september
2021
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.