11e Lustrum VVOR ‘Restitutie’ – Enkele plaatsen vrijgekomen, aanmelden weer mogelijk

Theater Diligentia te Den Haag

De lustrumbijeenkomst zal dit jaar gaan over het thema ‘Restitutie’. Verschillende sprekers zullen vanuit verschillend perspectief dat thema behandelen. Als keynote-spreker zal optreden de schrijver Jaap Scholten, die aan de hand van zijn roman ‘Kameraad Baron’ aandacht zal schenken aan de restitutie van ten tijde van het communistisch bewind onteigende eigendommen in Oost-Europa.
De lustrumviering zal uiteraard worden afgesloten met een fraaie borrel.

De (uitgestelde) algemene ledenvergadering (ALV) zal plaatsvinden vóór de bijeenkomst op 16 september om 12.30 uur in Diligentia.

Er zal geen papieren exemplaar van het materiaal beschikbaar worden gesteld.

Startdatum

Donderdag 16 september 2021

Einddatum

Donderdag 16 september 2021

Tijdstip

13.30 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Theater Diligentia te Den Haag

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

70

Doelgroep

Alleen leden van de VVOR

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

12.30 - 13.00 uur Algemene Leden Vergadering (ALV)

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 13.40 uur opening door de dagvoorzitter prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans
13.40 - 14.15 uur mr. D. (Dick) Oostinga over de restitutiecommissie
14.15 - 14.45 uur prof. mr. dr. B. (Björn) Hoops over onteigening voor restitutie in Zuid-Afrika
14.45 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur J.F. (Jaap) Scholten over restitutie na regimewisseling
16.15 - 16.30 uur uitreiking cadeau en afsluiting door dagvoorzitter
16.30 uur aansluitende borrel

Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VVOR.

Gelet op de nu nog vigerende corona-voorschriften is het aantal deelnemers helaas beperkt. Wij schrijven deelnemers in op basis van het oud-Hollandse beginsel van ‘wie het eerst aanmeldt…’ en werken vervolgens met een reservelijst voor het geval de maatregelen meer deelnemers toestaan of toegelaten deelnemers toch afvallen.

Voor deze bijeenkomsten op locatie geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen. Concreet betekent dit op locatie:
– Houdt anderhalve meter afstand;
– Draag een mondkapje in de publieke ruimtes;
– Was je handen regelmatig;
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
– Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
– Geen handen schudden;
– Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
– Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voorwaarden: 
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans

Advocaat Van der Feltz advocaten en bijzonder hoogleraar onteigeningsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

prof. mr. dr. B. (Björn) Hoops LLM

Adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen

J.F. (Jaap) Scholten

Schrijver

mr. D. (Dick) Oostinga

16
september
2021
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.