Online Studiemiddag Projectbeheersing voor juristen

Online, real-time en interactief
  • Nieuw

Vakkundige projectbeheersing draagt bij aan een succesvol project zonder de gebruikelijk faalkosten door meerwerk, vertraging, bouwfouten en conflicten. Ook voor de jurist is het van belang op de hoogte te zijn van wat projectbeheersing inhoudt en hoe het kan worden ingezet om tot een succesvol project te komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis en ervaring gedeeld om oorzaken en consequenties van productieverlies te achterhalen. Inzicht in oorzaak en gevolg zorgt ervoor dat in een project op het juiste moment de juiste beslissingen worden genomen, maar ook dat achteraf de oorzaak kan worden achterhaald.

Begonnen wordt met een inleiding op contracten en risico’s, op project control scene en de aanbestedingsfase. Daarna wordt ingegaan op baseline planning en de Work Breakdown Structure (WBS), waarna het uitvoeringsplan en projectcontrole volgt. Als laatste komen de volgende onderwerpen aan bod: productiviteit versus productie, dataverzamelingen en prognosebepaling en kostenbewaking en de zogenaamde ‘value of work done’. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het voorkomen van vertraging, aan de praktische handelingen die bij dreigende vertraging en daadwerkelijke vertraging moeten worden verricht en de gevolgen van verschillende soorten vertraging voor het gehele project.

Deze bijeenkomst geeft u inzicht in het complexe onderwerp vertraging in samenhang met projectmanagement en helpt u om cliënten bij te staan die hier mee te maken krijgen en bij (dreigende) geschillen meer inzicht te hebben in de praktische aspecten van dit complexe onderwerp.

Startdatum

Dinsdag 19 januari 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 370,00excl. BTW incl. Handboek Projectbeheersing in de bouw en voor installatietechnische werken
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Basis

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen

DDD

Ja

Rechtsgebieden
,

13.30 - 14.30 uur    inleiding
14.30 - 14.35 uur    pauze
14.35 - 15.35 uur    vervolg inleiding
15.35 - 15.45 uur    pauze
15.45 - 17.00 uur    vervolg inleiding, vragen en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
• Het webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
• Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De cursist kan de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.
• Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd.

3

A. van Berkel

Contractmanager, SPIE Nederland
19
januari
2021
 370,00excl. BTW incl. Handboek Projectbeheersing in de bouw en voor installatietechnische werken

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.