Online Studiemiddag Projectbeheersing voor juristen en het voorkomen van vertraging en verstoring

Online, real-time en interactief
  • Vernieuwd

Vakkundige projectbeheersing draagt bij aan een succesvol project zonder (de gebruikelijke) faalkosten door meerwerk, vertraging, bouwfouten en conflicten. Ook voor juristen is het daarom van belang op de hoogte te zijn van wat projectbeheersing inhoudt en hoe het kan worden ingezet om tot een succesvol project te komen. Inzicht in oorzaak en gevolg zorgt ervoor dat in een project op het juiste moment de juiste beslissingen worden genomen, maar ook dat achteraf de oorzaak kan worden achterhaald. Dit laatste is van belang in het kader van de juridische vraag wie aansprakelijk is voor vertraging of verstoring.

De bijeenkomst gaat van start met een inleiding op contracten en risico’s, op project control scene en de aanbestedingsfase. Daarna wordt ingegaan op baseline planning en de Work Breakdown Structure (WBS), waarna het uitvoeringsplan en projectcontrole volgen. Als laatste komen de volgende onderwerpen aan bod: productiviteit versus productie, dataverzamelingen en prognosebepaling en kostenbewaking en de zogenaamde ‘value of work done’. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het voorkomen van vertraging, aan de praktische handelingen die bij dreigende vertraging en daadwerkelijke vertraging moeten worden verricht en de gevolgen van verschillende soorten vertraging voor het gehele project.

Tijdens het tweede deel van deze bijeenkomst ligt de nadruk op juridische aspecten van projectbeheersing en vertraging en verstoring. Daarbij worden onderwerpen besproken als float, concurrent delay, nevenaanneming en de analyse van vertraging in de rechtspraak. Dit juridische deel biedt inzicht in hoe juristen kunnen bijdragen aan projectbeheersing en in de wijze waarop een vertragingsclaim onderbouwd dient te worden en hoe de wederpartij zich hiertegen kan verweren.

Deze bijeenkomst geeft u inzicht in zowel het complexe onderwerp vertraging in samenhang met projectmanagement als in de juridische aspecten van dit onderwerp en helpt u om cliënten bij te staan die hier mee te maken krijgen, bijvoorbeeld bij (dreigende) geschillen.

Vertraging en verstoring in de bouw is een onderwerp met veel verschillende aspecten, op 12 april 2022 een bijeenkomst plaatsvinden waarin met name aandacht wordt besteed aan de vraag wanneer sprake is van Vertragingsschade en voor wiens rekening deze komt en op vergoeding van welke schadesoorten kan in zo’n geval aanspraak worden gemaakt. Daarnaast zal op 27 september 2022 een bijeenkomst worden gehouden over Vertraging en verstoring. Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. de Leidraad Vertraging en verstoring besproken.

Startdatum

Dinsdag 8 februari 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 370,00excl. BTW incl. Handboek Projectbeheersing in de bouw en voor installatietechnische werken
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Niveau

Basis

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 14.30 uur inleiding A. van Berkel
14.30 - 14.35 uur pauze
14.35 - 15.35 uur inleiding mr. drs. M. Straatman en mr. dr. H.P.C.W. Strang
15.35 - 15.45 uur pauze
15.45 - 17.00 uur vervolg inleiding mr. drs. M. Straatman en mr. dr. H.P.C.W. Strang, vragen en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
3

A. (André) van Berkel

Contractmanager, SPIE Nederland

mr. drs. M. (Thijs) Straatman

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.
8
februari
2022
 370,00excl. BTW incl. Handboek Projectbeheersing in de bouw en voor installatietechnische werken

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.