Online Juridische aspecten van de gevolgen van Covid-19 voor de bouw

Online real-time en interactief

Bijna alle bouwprojecten hebben of krijgen te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Dat leidt tot veel vragen: mag de gunning worden uitgesteld, als een opdracht nog niet is verstrekt? Hoe dient bij de aanbesteding rekening te worden gehouden met de gevolgen, en hoe verwerk je de mogelijke gevolgen in de aanbieding? Wie is verantwoordelijk als de uitvoering geheel of gedeeltelijk moet worden voortgezet en wanneer moet het werk worden opgeschort? Wanneer is sprake van overmacht of van onvoorziene omstandigheden? Welke beslissing neem je als opdrachtgever en welke laat je aan de aannemer? Wie is voor welke kosten verantwoordelijk?

Vaak is er geen pasklaar antwoord, wel zijn er een aantal algemene tips die in acht kunnen worden genomen. In deze online (en realtime) te volgen bijeenkomst worden deze, en andere, vragen behandelt aan de hand van de UAV 2012, UAV-GC 2005 en het BW.

U krijgt concrete handvatten om zelf mee aan de slag te gaan en er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Startdatum

Dinsdag 7 april 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 295,00 395,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
NOvA punten

3

Rechtsgebieden

13.30 - 13.45 uur Introductie door Arno Jacobs
13.45 - 14.30 uur Daan Versteeg: Covid 19 & aanbestedingsrecht: uitzonderingen op de aanbestedingsplicht vanwege de crisis; effecten op duur en verloop van lopende procedures (mogelijkheden van digitale presentaties/interviews en beoordelingssessies); gevolgen van sluiting rechtbanken voor de rechtsbescherming en wijziging van lopende overeenkomsten.
14.30 - 14.45 uur Pauze
14.45 - 15.45 uur Rob Bleeker & Arno Jacobs: Covid 19 en bestaande overeenkomsten: overmacht, ontbinding, verzuim, schorsing, onvoorziene omstandigheden, termijnsverlenging, overige gronden UAV 2012 en UAV-GC 2005.
15.45 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.00 uur Arno Jacobs & Rob Bleeker: Covid 19 en nieuwe overeenkomsten: verdeling risico’s en verantwoordelijkheden; welke clausules of overeenkomsten zijn het meest geschikt om de gevolgen te beperken en beheersen?

Inventarisatie van de schadelijke financiële gevolgen onder bestaande en nieuwe overeenkomsten; melding; verdeling; bewijs.

3

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. A.F.J. (Arno) Jacobs

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. D.R. (Daan) Versteeg

Advocaat Rozemond Advocaten
7
april
2020
 295,00 395,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.