Modulaire Cursus Appartementsrecht: actuele en verdiepende informatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,0

Het appartementsrecht biedt eigenaren van onroerend goed vele mogelijkheden om flexibel met eigendom om te gaan. Appartementsrecht gaat niet alleen over appartementsrechten ten behoeve van woningbouw, maar ook om rechten ten behoeve van tal van andere economische doeleinden. Het appartementsrecht is ook in beweging, er verschijnt veel jurisprudentie over en daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen als de wijziging van het Modelreglement (ook van belang voor bestaande reglementen!) en de Wet Verbetering Functioneren VvE’s.

In deze modulaire meerdaagse cursus wordt u door dit omvangrijke rechtsgebied geleid.

Kennis van het appartementsrecht vereist ook kennis van het relevante goederen- en verenigingsrecht. Voorts is kennis vereist van het procesrecht, want procederen omtrent appartementsrecht heeft zijn eigen eigenaardigheden. In deze meerdaagse cursus worden al deze onderwerpen, aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, uitgelicht en toegelicht door docenten die allen hun sporen in de praktijk en/of de wetenschap hebben verdiend.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de zakenrechtelijke vormgeving van gebiedsontwikkeling, de rol van het appartementsrecht, overdracht en bezwaring, inhoud splitsingsreglement en huishoudelijke reglement, organen van de VvE, de praktijk van het appartementsrecht en gemengde complexen, veranderd gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten en wetswijzigingen en naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht.
In de bijeenkomsten wordt voortdurend de link gelegd tussen de (aangepaste) regelingen en de huidige praktijk. De cursus is dan ook van belang voor een ieder die met VvE’s te maken heeft, want de gewijzigde regelingen hebben ook consequenties voor bestaande regelingen binnen VvE’s.

Deze cursus bestaat uit vier dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen korting.

Dag I Donderdag 3 juni 2021 – Inleiding in het appartementsrecht
Dag II Donderdag 10 juni 2021 – De praktijk van het appartementsrecht en Gemengde complexen
Dag III Donderdag 17 juni 2021 – Veranderend gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten, wetswijzigingen
Dag IV Donderdag 24 juni 2021 – Naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht

Startdatum

Donderdag 3 juni 2021

Einddatum

Donderdag 24 juni 2021

Tijdstip

13.00 - 17.30 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 1.475,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 100,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

Afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen, 16 of 30 personen

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en juridisch medewerkers van gemeentelijke grondbedrijven en van woningcorporaties

Niveau

Basis

NOvA punten

16

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst met snack
13.00 - 15.00 uur behandeling cursusonderdeel
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 17.30 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Donderdag 3 juni 2021
Inleiding in het appartementsrecht (2 uur)
Algemene inleiding, de zakenrechtelijke vormgeving van gebiedsontwikkeling, de rol van het appartementsrecht, overdracht en bezwaring, opheffing van de splitsing bij aflopende erfpacht, splitsing van erfpacht, splitsen van de blooteigendom.
Docent: mr. P.D. (Pieter) Schut, Notaris KienhuisHoving Advocaten en Notarissen N.V.

Vervolg inleiding in het appartementsrecht (2 uur)

Inhoud splitsingsreglement en huishoudelijk reglement, organen van de VvE: de vergadering van eigenaars, bestuur, voorzitter, commissies, besluitvorming.
Docent: Mr. H.J.G. Braakhuis, Advocaat Rijssenbeek Advocaten

Dag II Donderdag 10 juni 2021
De praktijk van het appartementsrecht (2 uur)
Wet verbetering functioneren VvE’s, wijziging Modelreglement 2017, groot onderhoud en energiebesparende maatregelen.
Docent: Mr. R.P.M. de Laat, Advocaat De Advocaten van Van Riet B.V. en Hoofdredacteur VvERecht.nl

Gemengde complexen (2 uur)
De positie van de grooteigenaar, volmacht, gebruik/misbruik van meerderheidsmacht, huurders in de VvE.
Docent: Mr. dr. M.C.E. van der Vleuten, Zelfstandig adviseur/ interim-manager en Onderzoeker Open Universiteit

Dag III Donderdag 17 juni 2021
Veranderend gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten, wetswijzigingen (4 uur)
Gebruik gemeenschappelijke gedeelten, op- en aanbouw, bestemming en gebruik, Airbnb.
Docent: Mr. H.J.G. Braakhuis, Advocaat Rijssenbeek Advocaten

Dag IV Donderdag 24 juni 2021
Naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht (4 uur)
Juiste grondslag vordering; soorten procedures; dagvaarding of verzoekschrift/samenloop; hoger beroep en valkuilen; onderscheid VvE recht (Boek 2 BW) en goederenrecht (Boek 5 BW) met het oog op procedurele kwesties; nietigheid, vernietigbaarheid, vervangende machtiging, betalingsverplichtingen en opschorting, aansprakelijkheid van de notaris.
Docenten: Mr. R.P.M. de Laat, Advocaat De Advocaten van Van Riet B.V. en Hoofdredacteur VvERecht.nl, Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, Advocaat Paulussen Advocaten N.V.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

16

mr. H.J.G. (Hubert) Braakhuis

Advocaat Rijssenbeek Advocaten

mr. R.P.M. (Richard) de Laat

Advocaat De Advocaten van Van Riet B.V. en Hoofdredacteur VvERecht.nl

prof. mr. dr. R.F.H. (Roel) Mertens

Advocaat Paulussen Advocaten N.V.

mr. P.D. (Pieter) Schut

Notaris KienhuisHoving Advocaten en Notarissen N.V.

mr. C. (Claudia) Siewers

Directeur-bestuurder Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland / Promovenda Open Universiteit
3
juni
2021
 1.475,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.