Modulaire basiscursus Gebiedsontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht (I t/m IV)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,3

In deze modulaire basiscursus (4 modules) wordt door docenten afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, op intensieve en interactieve wijze, een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. In dat kader worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dinsdag 4 maart 2025 Het recht van gebiedsontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium (I)
Dinsdag 11 maart 2025 Omgevingsrechtelijke besluitvorming en gebiedsontwikkeling (II)
Dinsdag 18 maart 2025 Staatssteun en aanbestedingsrecht, fiscale aspecten bij gebiedsontwikkeling en vastgoedfinanciering (III)
Dinsdag 25 maart 2025 Zakenrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling (IV)

Deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen 10% korting.

Indien u één of meer, maar niet alle onderdelen van de cursus volgt, is het mogelijk om het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling 3e druk 2023 ad € 59,- incl. BTW te bestellen via deze link.

Startdatum

Dinsdag 4 maart 2025

Einddatum

Dinsdag 25 maart 2025

Tijdstip

13.00 - 17.15

Dagdelen

4

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 1.790,00excl. BTW en incl. Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling 3e druk 2023 (€59,- incl. BTW) (in deze prijs is de 10% korting reeds verwerkt)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 160,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Niveau

Basis

NOvA punten

16

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , , , ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst met (warme) snack
13.00 - 15.00 uur behandeling cursusonderdeel
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur behandeling cursusonderdeel

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 7 augustus 2024. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip, is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

16

mr. H. (Hans) Barendregt

Hoofdjurist Gemeente Rotterdam

mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman

Advocaat / Fiscalist Van Doorne N.V.

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. J.J. (Jacco) Karens

Juridisch adviseur omgevingsrecht AT Osborne

prof. mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Hoogleraar notarieel goederenrecht VU en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.
4
maart
2025
 1.790,00excl. BTW en incl. Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling 3e druk 2023 (€59,- incl. BTW) (in deze prijs is de 10% korting reeds verwerkt)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.