Modulaire basiscursus Gebiedsontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht (I t/m IV)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,9

In deze modulaire basiscursus (4 delen) wordt door docenten afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, op intensieve en interactieve wijze, een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. In dat kader worden de volgende onderwerpen behandeld:

Donderdag 7 maart 2024 Het recht van gebiedsontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium (I)
Donderdag 14 maart 2024 Omgevingsrechtelijke besluitvorming en gebiedsontwikkeling (II)
Donderdag 21 maart 2024 Staatssteun en aanbestedingsrecht, fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering (III)
Woensdag 27 maart 2024 Zakenrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling (IV)

Deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen 10% korting (is verwerkt in genoemde prijs).

Indien u één of meer, maar niet alle onderdelen van de cursus volgt, ontvangt u eveneens het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling 3e druk 2023 ad € 59,- incl. BTW. Dit bedrag komt dan bovenop de totale deelnemersprijs.

Startdatum

Donderdag 7 maart 2024

Einddatum

Woensdag 27 maart 2024

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Dagdelen

4

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 1.790,00excl. BTW en incl. Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling 3e druk 2023 (€ 59,- incl. BTW)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 140,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Niveau

Basis

NOvA punten

16

Soort

Cursussen

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst met (warme) snack
13.00 - 15.00 uur behandeling cursusonderdeel
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur behandeling cursusonderdeel

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

16

mr. H. (Hans) Barendregt

Hoofdjurist Gemeente Rotterdam

mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman

Advocaat / Fiscalist Van Doorne N.V.

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. J.J. (Jacco) Karens

Juridisch adviseur omgevingsrecht AT Osborne

prof. mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Hoogleraar notarieel goederenrecht VU en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.
7
maart
2024
 1.790,00excl. BTW en incl. Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling 3e druk 2023 (€ 59,- incl. BTW)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.