Online Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voor bouwrecht advocaten 2020

Online real time en interactief
  • Nieuw

De Wwft kan van toepassing zijn op advocaten en advocatenkantoren die actief zijn in de vastgoedpraktijk, ondernemingsrechtpraktijk of die gebruik maken van een derdengeldenrekening. Maar wat betekent de Wwft concreet voor advocaten die werkzaam zijn op het gebied van het bouwrecht en vastgoedrecht?

Om te beginnen: advocaten zijn op grond van de Wwft verplicht om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Daarnaast is er de opleidingsverplichting van art. 35 Wwft die in beginsel via het beleid van de Nederlandse Orde van Advocaten een jaarlijkse voor de Wwft verantwoordelijke binnen kantoor of anders tweejaarlijkse cursus voorschrijft.

ook is de lokale deken sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

De lunchbijeenkomst die het IBR op 10 maart 2020 organiseert in Utrecht biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft. In deze bijeenkomst wordt de Wwft in het algemeen besproken en worden de begrippen witwassen en financieren van terrorisme toegelicht. Wat betekent dit concreet voor een bouwrecht advocaat? De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: risico’s voor witwassen en financieren van terrorisme, het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. En als er Bibob-gerelateerde vragen opkomen: wat betekent dit dan vanuit Wwft perspectief? Tot slot brengt de wijziging van de Wwft per 2020 weer een aantal wijzigingen met zich mee, bijvoorbeeld voor verscherpt cliëntenonderzoek en daarnaast het UBO-register.

Startdatum

Maandag 30 maart 2020

Tijdstip

10.45 - 13.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real time en interactief

Prijs
 265,50 295,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur

Niveau

Basis

Rechtsgebieden
,

10.30 - 10.45 uur ontvangst
10.45 - 11.45 uur inleiding
11.45 - 12.00 uur broodjeslunch in de zaal
12.00 - 13.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

2

mr. J. (Jurjan) Geertsma

Advocaat / Partner Jahae Raymakers
30
maart
2020
 265,50 295,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.