Cursus Omgevingsrechtelijke besluitvorming en gebiedsontwikkeling (II) (onderdeel modulaire cursus)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,3

Deze bijeenkomst richt zich op het stelsel van de Omgevingswet zoals dat sinds 1 januari 2024 van betekenis is voor gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan voor gebiedsontwikkeling belangrijke instrumenten uit de Omgevingswet zoals: het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het projectbesluit voor de realisatie van concrete gebiedsontwikkelingsprojecten.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire basiscursus Gebiedsontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht. In deze modulaire cursus (4 delen) wordt door docenten afkomstig uit de praktijk en de wetenschap op intensieve en interactieve wijze een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van locatie- en vastgoedontwikkeling.

Indien u één of meer, maar niet alle onderdelen van de cursus volgt, is het mogelijk om het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling 3e druk 2023 ad € 59,- incl. BTW te bestellen via deze link.

Startdatum

Dinsdag 11 maart 2025

Tijdstip

13.00 - 17.15

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 40,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Niveau

Basis

NOvA punten

4

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , , , ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst met (warme) snack
13.00 - 15.00 uur Omgevingswet en omgevingsplan door mr. J.J. Karens
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur omgevingsvergunning en projectbesluit door mr. H. Barendregt

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 7 augustus 2024. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip, is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. H. (Hans) Barendregt

Hoofdjurist Gemeente Rotterdam

mr. J.J. (Jacco) Karens

Juridisch adviseur omgevingsrecht AT Osborne
11
maart
2025
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.