Cursus Het recht van gebiedsontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium (I) (onderdeel modulaire cursus)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,3

Tijdens deze bijeenkomst zal – na een beknopt overzicht van de voor gebiedsontwikkeling relevante regelgeving en actoren – de opzet van de cursus en de samenhang tussen de verschillende onderdelen daarvan (begrippen, kostenverhaal, de regeling inzake kostenverhaal in de Omgevingswet, financiële bijdragen) worden ingegaan op het grondbeleidsinstrumentarium. Daarbij komen zowel het wettelijk kader voor grondverwerving (voorkeursrecht, onteigening) als de instrumenten voor kostenverhaal (privaatrechtelijke en publiekrechtelijk) aan de orde.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire basiscursus Gebiedsontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht. In deze modulaire cursus (4 delen) wordt door docenten afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, op intensieve en interactieve wijze, een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van locatie- en vastgoedontwikkeling.

Indien u één of meer, maar niet alle onderdelen van de cursus volgt, ontvangt u eveneens het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling 3e druk 2023 ad € 59,- incl. BTW. Dit bedrag komt dan bovenop de totale deelnemersprijs.

Startdatum

Donderdag 7 maart 2024

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 480,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Niveau

Basis

Soort

Cursussen

NOvA punten

4

Rechtsgebieden
, , , , , ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst
13.00 - 14.45 uur inleiding samenwerkingsvormen en kostenverhaal prof. dr. ir. A.G. Bregman
14.45 - 15.00 uur pauze
15.00 - 17.15 uur vervolg inleiding Hoofdlijnen grondbeleidsinstrumenten (onteigening, voorkeursrecht en kavelruil) mr. J.F. de Groot

Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling uitgave 2023 (€ 59,- incl. BTW) is los te bestellen.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
7
maart
2024
 480,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.